Barn som er utsatt for vold

- Hvordan avdekke vold og støtte barn der vold forekommer i familien?

Vold i nære relasjon er en kjempe stort folkehelseproblem som rammer både barn og voksne uansett hvilke sosioøkonomisk gruppe man tilhører. Alle profesjoner har meldeplikt dersom de oppdager at barn og unge er utsatt for vold men mange finner det vanskelig hvordan avdekke vold og hvilke tegn de må se etter ved mistanke om vold. Mange som jobber med barn og unge vegrer seg eller føler seg handlingslammet når de kommer i kontakt med barn som er utsatt for vold eller påvirket av vold i familien. Kompetanseheving om vold mot barn er derfor viktig for alle profesjonsgrupper som jobber med barn og unge.

Kurs

Dato: 04.06.2019
4. juni 2019 kl 09.00 - 15.00

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 50

Pris: Kr 950,- inkl lunsj

Påmeldingsfrist: 20.05.2019

*

Du lærer om

  • Hvordan avdekke vold mot barn
  • Barn på krisesentre
  • Samtale med barn ved mistanke om vold
  • Minoritetsbarn og oppdragervold: Erfaring fra forebyggende arbeid

Kursholdere

Leoul Mekonen, Mary Vold og Sabreen Selvik


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Psykolog - Spesialhelsetjenesten - Lege - Jordmor - Helsesøster - Gravide - Familievern - Barnevern - Barnehage
Ansatte i barnehage, skole, fritidsklubber, barnevern, BUP, helsestasjon, skolehelsetjeneste, asylmottak, frivillige organisasjoner

Barnevern Kommunale tjenester Spesialisthelsetjenester Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send