Barn som er utsatt for vold

- Hvordan avdekke vold og støtte barn der vold forekommer i familien?

Vold i nære relasjon er et stort folkehelseproblem som rammer både barn og voksne uansett hvilke sosioøkonomisk gruppe man tilhører.

Kurs

Dato: 04.06.2019
4. juni 2019 kl 09.00 - 15.00

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 50

Pris: Kr 950,- inkl lunsj

Påmeldingsfrist: 20.05.2019

Alle profesjoner har meldeplikt dersom de oppdager at barn og unge er utsatt for vold, men mange finner det vanskelig hvordan avdekke vold og hvilke tegn de må se etter ved mistanke om vold. Mange som jobber med barn og unge vegrer seg eller føler seg handlingslammet når de kommer i kontakt med barn som er utsatt for vold eller påvirket av vold i familien. Kompetanseheving om vold mot barn er derfor viktig for alle profesjonsgrupper som jobber med barn og unge.

Du lærer om

  • Hvordan avdekke vold mot barn
  • Barn på krisesentre
  • Samtale med barn ved mistanke om vold
  • Minoritetsbarn og oppdragervold: Erfaring fra forebyggende arbeid
Barn som er utsatt for vold - PROGRAM

Kursholdere

Leoul Mekonen, Mary Vold og Sabreen Selvik

Mary Vold er spesialrådgiver ved RVTS Øst. Hun er barnevernspedagog med mange års erfaring fra barneverntjenesten har spesialkompetanse i flerkulturell forståelse, enslige mindreårige flyktninger og med volsutsatte barn og mødre på krisesenter. Kompetanseområder Mary jobber med er vold i nære relasjoner, sikkerhetsarbeid, det vil si kartlegging, vurdering og strategisk planlegging ved samlivsbrudd og i forbindelse med samvær etter vold i nære relasjoner.

Sabreen Selvik er førsteamanuensis i lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold. Hun har nylig skrevet avhandlingen «En barndom på krisesenter» som handler om Barn med gjentatte opphold ved krisesenter og deres erfaringer på skolen. Avhandlingen drøfter spesielt elev-lærer relasjonen, samtaler med barn om sensitive tema og elevers strategier når erfaringer av vold i hjemmet og opphold på krisesenter ikke blir anerkjent i skolen.

Leoul Mekonen er studieleder ved RBUP Øst og Sør. På RBUP driver han kompetanseheving innenfor fagfeltet helse- og sosialt arbeid med etniske minoriteter. Han underviser om flere temaer blant annet psykososialt arbeid med flyktninger, interkulturell kommunikasjon, vold i nære relasjoner og resiliens og mestring hos flyktningbarn og ungdom. Leoul er sosionom, utdannet tolk og har master i helsefremmende og forebyggende arbeid. Han har mange års erfaring i frivilligorganisasjoner der han driver forebyggendearbeid i minoritetsmiljøer blant annet forebygging av oppdragervold og vold mot kvinner.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Psykolog - Spesialhelsetjenesten - Lege - Jordmor - Helsesøster - Gravide - Familievern - Barnevern - Barnehage
Ansatte i barnehage, skole, fritidsklubber, barnevern, BUP, helsestasjon, skolehelsetjeneste, asylmottak, frivillige organisasjoner

Barnevern Kommunale tjenester Spesialisthelsetjenester Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send