Barn og unge som pårørende

- hvem er de, hva trenger de, hvordan snakke om det tabubelagte?

Et erfaringsbasert, dobbelt perspektiv på barns møter med psykiske lidelse – barnets og fagpersonens. Hvordan bruke egne smertefulle erfaringer som profesjonell hjelper?

Kurs

Dato: 25.02.2019
Kl. 10-15

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 50

Pris: Kr. 950 (inklusiv enkel lunsj).

Påmeldingsfrist: 28.01.2019

"Et hudløst og nært foredrag om det å vokse opp i en familie med alvorlig psykisk lidelse, men også hvordan egne erfaringer kommer til nytte i profesjonelt liv.

Du lærer om

  • Psykisk lidelse i familien, sett fra barns perspektiv
  • Fagpersonens perspektiver på barnets situasjon
  • Profesjonelle møter med barn som pårørende, barrierer og muligheter

Kursholdere

Spesialrådgiver Grete Lillian Moen, RBUP Øst og Sør. Grete er utdannet klinisk barnevernpedagog og familieterapeut., og har lang og bred erfaring innen barnevern og psykisk helse.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Barnehage - Barnevern - Familievern - Helsesøster - Spesialhelsetjenesten - Psykolog - Lege
Barnehageansatte, skole, helsestasjon, BUP, barnevern

Barnehage og skole Barn Barnevern Kommunale tjenester Sped- og småbarn Spesialisthelsetjenester Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Forventet læringsutbytte:
Du har materiale til refleksjon over barn og unge som pårørende og som brukere, med rett til medvirkning.
Du har nye ideer og perspektiver på din fagutøvelse med barn og unge i vanskelige livssituasjoner.

Kontakt


Malin Trædal Flem

Prosjektkoordinator


947 93 855

malin.tredal.flem@r-bup.no

Les mer om Malin Trædal


Grete Lillian Moen

Spesialrådgiver


971 76 064

grete.moen@r-bup.no

Les mer om Grete Lillian

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send