Autismespekterforstyrrelser

- Utredning, tiltak og behandling i første- og annenlinje. Grunnkurs til et bredt, tverrfaglig publikum av fagfolk som jobber med barn og unge med symptomer på autismespekterforstyrrelse.

Dette kurset er et grunnleggende kurs som retter seg mot et bredt, tverrfaglig publikum på ulike nivåer innen helse- og opplæringstjenestene. I dette kurset vil det være fokus på autismespekterforstyrrelser (Asperger syndrom, barneautisme og andre underkategorier av vansker inngår i begrepet), samtidig som grenseoppgangen mot normalitet og andre tilstander som kan ligne autisme vil bli belyst.

Etterutdanning

Dato: 23.04.2019
23. april 2019 09.00 - 15.00

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser:

Pris: Kr 950,- inkl lunsj

Påmeldingsfrist: 08.04.2019

Metoder for utredning vil gjennomgås, men ikke med den hensikt at kursdeltakerne skal være i stand til å gjennomføre dette på selvstendig vis etter kurset – i dette kurset er målet å øke gjenkjenningskompetanse og forståelse for utredningsprosessene på et mer overordnet nivå. På samme vis vil det bli gitt en oversikt over tiltak og behandlingsmetoder, men uten at dette alene vil gi full kompetanse i utførelse i praksis. Kurset kan ses på som et grunnkurs som vil gjøre det lettere å oppdage, forstå og iverksette mer spesialiserte tiltak rettet mot en pasientgruppe med forholdsvis stor utbredelse innen alle tjenester for barn og unge.
Kurset inngår i kursrekken Nevromodul 1, som er planlagt oppsatt årlig ved RBUP. De andre kursene som inngår i modulen er Testing av barn og unge (2 dagers kurs), Konsentrasjonsvansker og uro (1 dag) og Nevroutviklingspsykologi (1 dag).

Du lærer om

  • Å kunne skille mellom normalfenomener og indikasjoner på avvik fra normalutvikling
  • Å ha kunnskap om anbefalt praksis i utredning av autismespekterforstyrrelser
  • Å ha kunnskap om anbefalt ansvarsfordeling mellom linjer og profesjoner i utredning av disse tilstandene
  • Å ha grunnleggende kunnskap om evidensbaserte behandlingsmetoder og tiltak
Program

Kursholdere

Kristian Køhn og psykologspesialist PhD Nina Stenberg

Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009 og nevropsykologi i 2012. Han leder nevroteam ved BUP Follo og er studieleder for nevrofeltet på RBUP Sør-Øst.

Nina Stenberg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 1997, spesialist i klinisk psykologi med barn og unge i 2006. Disputerte med doktorgradsavhandlingen «Early features and identification of autism spectrum disorder» i 2015. Arbeider ved Nevropsykiatrisk enhet, BUPA, Oslo universitetssykehus.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Psykolog - Lege - Spesialhelsetjenesten
Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å selv utrede eller henvise til utredning av nevropsykiatriske vansker. Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologer, pedagoger, helsesøstre, barnevernspedagoger, sosionomer og lærere.

Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Monica Werner

Prosjektkoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send