ASQ høst 2019

- Ages & Stages Questionnaire (ASQ) - opplæring

Ages & Stages Questionnaire (ASQ) er et kartleggingsverktøy som vurderer barnets utvikling.

Kurs

Dato: 16.09.2019
16. september 2019 fra Kl. 9:00-15:00

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo

Plasser: 35 Fullt

Pris: 950,- inkl. lunsj

Påmeldingsfrist: 26.08.2019

ASQ består av et sett av 19 separate spørreskjemaer fra fire måneder og opp til fem år. Hvert spørreskjema inneholder 30 spørsmål om utvikling, fordelt på fem områder:
· Kommunikasjon
· Grovmotorikk
· Finmotorikk
· Problemløsning
· Personlig/sosial kompetanse

Spørsmålene er konkrete og stort sett illustrert med enkle tegninger. I tillegg spørres det om foreldrenes generelle bekymring for barnet. Spørreskjemaene er oversatt til norsk og normert til norske forhold (Janson, 2003). Flere helsestasjoner og også barnehager har tatt i bruk ASQ, og bruk av sjekklister på ulike alderstrinn anbefales også i NOU 2009:22. ASQ anbefales også til bruk i helsestasjonsoppfølgingen av premature barn.

Det forutsettes at tjenestestedet har en plan for implementering av ASQ dersom de ikke allerede bruker dette.
Kurset passer for helsesøstre, leger psykologer og ansatte i barnehager, barnevern og spesialhelsetjenesten.

Dagen legges opp til å være mest mulig praksisnær og tilpasset deltakerne. Etter endt kursdag skal alle deltakere kunne bruke ASQ, og deltakelse forutsetter derfor at tjenestestedet har en plan for implementering av ASQ dersom de ikke allerede bruker dette.

Du lærer om

  • En grundig innføring i administrasjon av ASQ, skåring av svarene, og tolkning av resultatene
  • Drøfting av etiske utfordringer ved bruk av kartleggingsverktøy
  • Praktiske eksempler på tolkning drøftes med deltakerne
  • Anbefales at ASQ brukes som et verktøy til en samtale
  • Du skal kunne bruke ASQ

Kursholdere

Sidsel Haug, studieleder RBUP Øst og Sør

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Barnehage - Barnevern - Helsesøster - Lege - Psykolog - Spesialhelsetjenesten
Kurset passer for helsesøstre, leger psykologer og ansatte i barnehager, barnevern og spesialhelsetjenesten.

Barnevern Kommunale tjenester Sped- og småbarn Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Les mer om ASQ her
Reportasje om ASQ i bladet Foreldre&barn
http://www.helsestasjonstjenesten.no/barnsutvikling/

Kontakt


Marianne Brekke

Konsulent/resepsjonist


22586000

marianne.brekke@r-bup.no

Les mer om Marianne

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send