ASQ:SE høst 2019

- Ages & Stages Questionnaire (ASQ:SE) - opplæring

Ages & Stages Questionnaire: Sosio-emosjonell (ASQ:SE) er et screeninginstrument for sped- og småbarns sosiale og emosjonelle kompetanse. Det identifiserer barn som trenger videre kartlegging og eventuell utredning. ASQ:SE supplerer ASQ (Ages & Stages Questionnaires).

Kurs

Dato: 17.09.2019
17 september 2019 Kl. 9:00-15:00

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo

Plasser: 35

Pris: 950,- inkl. lunsj

Påmeldingsfrist: 26.08.2019

ASQ og ASQ:SE er et foreldrebasert spørreskjema om barns utvikling. Foreldrene blir sett på som aktive partnere i både vurdering, utforming og iverksetting av tiltak. ASQ:SE består av åtte separate skjemaer som er beregnet på barn fra seks måneder til fem år. Etiske utfordringer ved bruk av kartleggingsverktøy drøftes og praktiske eksempler på tolkning drøftes med deltakerne.

Tre utviklingslinjer gjør kartleggingsinstrumenter som ASQ og ASQ-SE svært aktuelle:
· Økt fokus på betydningen av tidlig intervensjon
· Ny kunnskap som indikerer at flere tilstander kan oppdages tidligere enn det gjøres i dag
· Spesifikke tiltak for spesifikke tilstander er utviklet

Det forutsettes at tjenestestedet har en plan for implementering av ASQ:SE dersom de ikke allerede bruker dette.

Du lærer om

  • Får en grundig innføring i administrasjon av ASQ:SE, skåring av svarene, og tolkning av resultatene
  • Å bruke ASQ:SE

Kursholdere

Sidsel Haug, studieleder RBUP Øst og Sør


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Barnehage - Barnevern - Helsesøster - Lege - Psykolog - Spesialhelsetjenesten
Kurset passer for helsesøstre, leger psykologer og ansatte i barnehager, barnevern og spesialhelsetjenesten.

Barnevern Kommunale tjenester Sped- og småbarn Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Les mer om ASQ:SE her
http://www.helsestasjonstjenesten.no/barnsutvikling/

Kontakt


Marianne Brekke

Konsulent/resepsjonist


22586000

marianne.brekke@r-bup.no

Les mer om Marianne

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send