ASEBA kurs høst 2019

- Bruk av ASEBA (Achenbach Systems of Empirically Based Assessment) i praksisfeltet

ASEBA er et sett spørreskjema som er utviklet i USA (Child Behavior Checklist – CBCL, Youth Self Report – YSR, Teacher Report Form - TRF). Skjemaene har vært brukt i mange år i Norge, spesielt i psykisk helsevern for barn og unge og i PP-tjenesten. Det er skjema for foreldre (CBCL), ungdom (YSR) og lærere (TRF). Det er egne skjema for førskolebarn. Skjemaene er også brukt i mange norske forskningsprosjekter.

Kurs

Dato: 27.09.2019
27. september og 22. november 2019 fra kl. 09.00 - 15.00

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 130

Pris: 1700,- inkl lunsj

Påmeldingsfrist: 06.09.2019

Kurset vil gi en oversikt over ASEBA-skjemaene og deres egenskaper.

Du lærer om

  • Bruk av spørreskjema i klinisk praksis
  • ASEBA-skjemaenes egenskaper
  • Skåring av skjemaene, med skalaer og profiler
  • Betydningen av resultater fra flere informanter (foreldre, lærere og ungdom)
  • Forståelse av resultatene og hvordan formidle disse tilbake til informantene

Kursholdere

Stine Løvereide, spesialist i klinisk pedagogikk, Heidi Frantzen, klinisk barnevernspedagog og Kristin Frisch Moe, psykologspesialist.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Psykolog - Lege - Spesialhelsetjenesten
Ansatte i BUP, PPT, barneverntjenesten og andre relevante tjenester. Ansatte i institusjonene til Bufetat vil bli prioritert.

Kommunale tjenester Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send