ADBB opplæring - Oslo 2019

- Alarm Distress Baby Scale

Sosial tilbaketrekning hos spedbarn kan være et signal om at barnet ikke har det så bra. Tilbaketrekning kan være tegn på stress, sykdom, relasjonsproblemer eller omsorgssvikt.

Kurs

Dato: 23.10.2019
Kl. 09.30 - 16.00 (dag 1) 23/10 og 9.00-15.30 (dag 2) 24/10

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 20

Pris: 5500,-

Påmeldingsfrist: 27.08.2018

Allerede som nyfødt viser barn evne til å regulere inntrykk og kontakt gjennom å vende blikket bort, lukke øynene og snu hodet bort når det trenger pause og deretter vende tilbake med blikkontakt og være klar for ny kontakt. Dette er en naturlig og adaptiv form for tilbaketrekking hos spedbarnet som spiller en viktig rolle i barnets tilpasning og regulering av følelsestilstander. Vedvarende sosial tilbaketrekning derimot, dvs som strekker seg over det meste av dagen eller som varer i to uker eller mer, er et faresignal og kan blant annet være et signal på alvorlig omsorgssvikt. Det kan også være tegn på en organisk sykdom.

Du lærer om

  • Hvor viktig det er å lære seg å kjenne igjen tegn på tilbaketrekning hos spedbarn som:
  • manglende øyekontakt
  • manglende vokalisering
  • lite variasjon i ansiktsuttrykk og følelsesuttrykk
  • manglende motorikk i forhold til alder
  • tegn til selvstimulering. Hos litt større barn kan man også se mangel på bruk av gester. Dersom man ser slike symptomer hos spedbarnet bør man undersøke nærmere hva som kan ligge bak.

Kursholdere

Dr.Psychol Vibeke Moe, UiO og Helsesøster Unni Tranaas Vannebo, Spedbarnsnettverket /RBUP.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Helsesøster - Jordmor - Lege - Psykolog - Barnevern - Spesialhelsetjenesten - Familievern
Spedbarnsteam i BUP

Sped- og småbarn Spesialisthelsetjenester Barnevern Kommunale tjenester

Annen info

Arrangør Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Det krever at du i forkant av kurset oppretter en gratis Microsoft office konto for å få tilgang til filmer som skal brukes i undervisningen.
Sertifisering skjer innen 3 mnd etter kursdagene. Du øver deg med noen få treningsfilmer som får du tilsendt, og underveis får du sertifiseringsfilmene tilsendt hvor du skal skåre filmer og sende inn besvarelse/sertifisering innen 3 mnd.

Kontakt


Unni Rosenkilde

seniorkonsulent


913 69 157

unni.rosenkilde@r-bup.no

Les mer om Unni


Unni Tranaas Vannebo

Studieleder


468 45 148

unni.tranaas.vannebo@r-bup.no

Les mer om Unni

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send