Å ta kroppen på alvor

- Spiseforstyrrelser og selvskading - Beskrivelser, forståelse og tilnærmingsmåter

Hva virker i behandling av ungdom som selvskader og som sulter seg? Hvordan kan vi bidra og hva nytter?

Kurs

Dato: 01.03.2019
1. mars 2019, kl. 9-15. Registrering fra kl. 8:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 150

Pris: Kr. 950,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 22.02.2019

Selvskading og spiseforstyrrelser er ofte tegn på at følelsesreguleringen ikke fungerer så godt som den burde. Dårlig følelsesregulering handler om manglende evne til å tolerere ubehagelige følelser, redusere spenninger, tåle stress og oppleve selvkontroll. For å hjelpe og støtte ungdom som sliter med selvskading og spiseforstyrrelser kreves tålmodige og kunnskapsrike profesjonelle som også klarer å ta vare på seg selv i en krevende hverdag.

Forventet læringsutbytte:
- Økt kunnskap om de uttrykk spiseforstyrrelser og selvskading gir
- Økt kunnskap om måter å ivareta seg selv som hjelper i krevende arbeidssituasjoner

PROGRAM:

09.00 - 11.00:
Hvordan forstå og møte unge som strever med mat, kropp og vekt? Forståelse gjennom beskrivelser v/Bente Sommerfeldt, psykologspesialist ved Villa Sult.

11.00 - 12.00:
Hvordan forstå og møte unge som selvskader? Selvskadingens funksjoner og bruksmåter. Hva hjelper? Mestringsplaner / Forts. v/Bente Sommerfeldt.

12.00 - 13.00: Lunsj

13.00 - 13.45:
Hvordan rammer det de rundt, inkludert oss? v/Bente Sommerfeldt

14.00 - 15.00:
Hvilke konsekvenser har hjelperrollen på livene våre? v/Bente Sommerfeldt

Du lærer om

  • Hvordan forstå selvskading og spiseforstyrrelser og hva gjør det med meg?
  • Hvordan kan vi i førstelinjen bidra?
  • Hvordan ivareta seg selv som hjelper i arbeid med ungdom som har alvorlige psykiske plager?
  • Hvilke konsekvenser har hjelperrollen på livene våre?

Kursholdere

Bente Sommerfeldt, psykologspesialist Villa Sult.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Ansatte i barnevern, familievern, psykisk helsetjeneste, BUP, NAV, helsestasjoner og skolehelsetjeneste, ideelle organisasjoner, høyskoler og universitet.

Barn Ungdom Spesialisthelsetjenester Kommunale tjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

I samarbeid med Helseetaten, Oslo kommune.

Kreditering: Norsk psykologforening godkjenner kurset som 6 timers vedlikeholdsaktivitet. Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 6 timer.

Kontakt


Elisabeth Hellzén

Studieleder


980 37 337

elisabeth.hellzen@r-bup.no

Les mer om Elisabeth


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send