Å mestre et vanskelig liv

- Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger i det norske samfunnet

Enslige unge asylsøkere er ofte sårbare på grunn av manglende nettverk, dårlig økonomi eller problemer med å knekke norske koder. Mange av disse ungdommene er i utgangspunktet ressurssterke, men mangler muligheter for å benytte seg av de ressurser de sitter inne med.

Kurs

Dato: 05.12.2017
5. desember, kl. 10-15:30, registrering fra kl. 9:30 og 6. desember, kl. 9-15, registrering fra kl. 8:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 40 Fullt

Pris: Kr. 1700,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 21.11.2017

I denne workshopen skal vi lære om hvilke utfordringer ungdommene har, hvordan vi som hjelpere kan bistå slik at disse ungdommene kan mestre hverdagen og på best mulig måte. Deltakerne lærer gjennom forelesinger og arbeid med case i grupper. Gruppedeltakerne kan også sende inn case på forhånd.

Program tirsdag 5. desember

10.00 - 10.15: Velkommen
10.15 - 12.00: Migrasjon og Migrasjonskriser - Hva vil det si å være asylsøker og flyktning? v/Leoul Mekonen
12.00 - 12.45: Lunsj
12.45 - 13.30: Ungdomstid, identitet og tilhørighet v/Elisabeth Hellzén
13.30 - 13.45: Pause
13.45 - 14.30: Gruppeoppgaver
14.30 - 15.30: Refleksjon i plenum

Program onsdag 6. desember

09.00 - 09.10: Velkommen
09.10 - 10.00: Å mestre et vanskelig liv v/Ingebjørg Myhr
10.00 - 10.15: Pause
10.15 - 11.00: Sammen om en lysere fremtid – Fozia Hussain, Nisa Saeed og Nor Fares presenterer Oslos Nøkkelungdom som er et inkluderingstiltak for ungdommer med flyktning- eller asylbakgrunn. Prosjektet er støttet av Oslo kommune ved byråd for næring og eierskap, og har et tett samarbeid med Helseetaten ved seksjon for psykisk helse.
11.15 - 12.00: Resiliens, hva er det, hvorfor er det viktig og hvordan bidrar vi til å styrke det hos ungdom v/Helen Johnsen Christie
12.00 - 12.45: Lunsj
12.45 - 13.30: Hvordan kan skolen bidra? v/Helen Johnsen Christie
13.30 - 14.15: Gruppearbeid
14.15 - 15.00: Refleksjon i plenum

Du lærer om

  • Økt kunnskap om enslige mindreåriges livssituasjon, de utfordringer de møter i samfunnet og hjelp og støtte som kan bidra til økt mestring
  • Hvordan du som hjelper kan støtte ungdommer med flyktningbakgrunn i en vanskelig livsfase. Måter du kan bidra på som fører til at den unge klarer seg bedre på skole og hverdag.

Kursholdere

Leoul Mekonen, sosionom med Master i Helsefremmende arbeid, studieleder ved RBUP Øst og Sør.
Elisabeth Hellzén, klinisk sosionom med Master i Flerkulturell utdanning, studieleder ved RBUP Øst og Sør.
Ingebjørg Myhr, sosialantropolog, minoritetsrådgiver Etterstad videregående skole og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
Helen Johnsen Christie, psykologspesialist RBUP Øst og Sør.

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Skolehelsetjeneste, Helsestasjon for ungdom, Barnevern, NAV, Psykisk helsetjeneste, Ungdomsskole, VGS, PPT, mottak for enslige asylsøkere, frivillige organisasjoner, IMDI, psykologer i kommunene, Familievern, Fosterhjemstjeneste, Krisesentre, Omsorgstjeneste og Sosionomtjeneste.

Barn Barnehage og skole Ungdom Kommunale tjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kreditering:

Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 12 timer. Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 11 timers vedlikeholdsaktivitet. Utdanningsforbundet godkjenner kurset som vedlikeholdsaktivitet.

Kontakt


Elisabeth Hellzén

Studieleder


980 37 337

elisabeth.hellzen@r-bup.no

Les mer om Elisabeth


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send