"Den triadiske leken"

- Å utforske, forstå og behandle familiesystemet

Monica Hedenbro vil presentere en longitudinell forskningsstudie hvor hun følger familier og barn fra graviditet til de i dag er 20 år gamle

Kurs

Dato: 05.04.2019
5. april 2019, kl. 9-15. Registrering fra kl. 8:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 150

Pris: Kr. 950,- inkl. enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 22.03.2019

I løpet av dagen vil Monica også snakke om et nytt spennende prosjekt om bruken av "den triadiske leken" i forhold til barn i fosterhjem.

Du lærer om

  • Overgangen til foreldreskapet, vanskelig samspill og kommunikasjon. Hvordan du kan arbeide med å utvikle, forbedre og fordype relasjoner innen familien
  • Hvordan forstå de små og nesten usynlige handlingene og uttrykkene i de mellommenneskelige relasjonene. Kunnskap om betydningen av disse mikrohendelsene som kan være avgjørende for å forstå samspillet, realsjonen og for å skape forutsetninger for positiv utvikling
  • Triade-modellen hvor en klinisk kombinerer Marte Meo-metoden med den strukturerte familiesituasjonen som brukes i Lausanne Trilogue Play og ut fra dette skape Triade-modellen som er en mikroanalyse og familie intervention som i dag brukes i behandling og utredning

Kursholdere

Monica Hedenbro er kliniker og forsker og har i 40 år jobbet med kommunikasjon med barn og familier. Som familieterapeut jobber hun med barn i alle aldre, men har spesialisert seg på å forstå og jobbe med den tidlige utviklingen i sped- og småbarnsårene. Hun har jobbet med veiledning og utdanning rettet mot barnepsykiatri, barnehelse og andre områder der det jobbes med barn i denne alderen i over 30 år.

Gjennom samspillsbehandling har Monica arbeidet med å støtte eldre barn, som av ulike grunner ikke har fulgt normal utvikling i løpet av de første leveårene. Disse barna trenger støtte og hjelp til å gjenopprette normal utvikling. Som privatpraktiserande terapeut jobber Monica også med parterapi og kan også på dette feltet anvende denne kunnskapen. Monica har siden 1986 selv jobbet med feltet, utdannet og veiledet andre iSverige og de andre nordiske landene, men også land som USA, Sveits, England, Russland og Irak.

Siden 1995 har Monica drevet et forskningsprosjekt ved barnepsykiatrisk enhet ved Karolinska Institutet, om barns utvikling i familier med to foreldre. Studien er en del av en internasjonal multisenterstudie. I denne undersøkelsen møtes de to teoretiske perspektivene barns utvikling og tilknytning og familiesystemets betydning. Monica har, i tillegg til bøker og artikler, produsert 8 filmer om barns utvikling.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Målgrupper

Barnehager, helsestasjoner, Barne- og familiesentre, Familiens Hus, PPT, barnevern, spesialisthelsetjenesten, forebyggende kommunale team, fysioterapeuter

Barn Sped- og småbarn

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Sidsel Haug

Studieleder


930 27 609

sidsel.haug@r-bup.no

Les mer om Sidsel


Caroline Lund

Prosjektkoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenestene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send