Kurs og utdanning

RBUP tilbyr kurs, etter- og videreutdanning for fagfolk i barnehage, skole, barnevern, kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester for barn og unge.

Se også informasjon om ny modell for spesialistutdanning

For deg som er student: Her kan du logge deg inn på ditt digitale klasserom i Canvas

Kurskalender

KursTypeTemaOppstart
Videreutdanning i miljøterapi og ambulant arbeid
Videreutdanning i miljøterapi og ambulant arbeid for barn og unge
Videreutdanning Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester - Barn - Ungdom 19.08.2019 Fullt
FREMDELES LEDIGE PLASSER Sped- og småbarns psykiske helse 2019-2021
Deltidsstudium over to år
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester - Sped- og småbarn 22.08.2019
Kognitiv atferdsterapi 2019-2021
Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi (KAT) med barn og ungdom - deltidsstudium over to år.
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern - Barn - Ungdom 22.08.2019 Fullt
Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi 2019-2021
RBUP tilbyr etterutdanning i utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester 22.08.2019 Fullt
Nettverkssamling for overleger i BUP, Oslo og omegn, 2019
Hvordan ivareta oss selv og hverandre i en hektisk klinisk BUP-hverdag?
Nettverk Spesialisthelsetjenester 26.08.2019
Nasjonalt erfaringsseminar om pakkeforløp
for spedbarnsteam i BUP
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 29.08.2019
Psykisk helse i graviditet og barseltid 2019
Videreutdanning for jordmødre, helsesøstre, leger og psykologer
Etterutdanning Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 02.09.2019
Utdanning for kontorfaglig ansatte i psykisk helsevern for barn og unge.
2. studieår
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester 02.09.2019
NBO opplæringspakke i Larvik kommune - 2019
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 04.09.2019
Child Parent Psychotherapy - CPP
En behandlingsmetode for barn i alderen 0-6 år som har opplevd minimum én traumatisk hendelse.
Videreutdanning Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 09.09.2019
ASQ høst 2019
Ages & Stages Questionnaire (ASQ) - opplæring
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 16.09.2019 Fullt
Barnevernsforum.
Bekymringer og beskyldninger: Barnevernssaker med foreldrekonflikter.
Kurs Barnevern og familievern 16.09.2019
ASQ:SE høst 2019
Ages & Stages Questionnaire (ASQ:SE) - opplæring
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 17.09.2019
Hva skaper glade og trygge skoleelever? Tverrfaglig samarbeid i praksis
hvordan samarbeider vi best om skolen som helsefremmende arena?
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester 17.09.2019
Familieterapi 2019-2021
Deltidsstudium over to år for endringsarbeid i familier og relasjoner.
Videreutdanning Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Ungdom 19.09.2019 Fullt
Working Model of the Child Interview - Opplæringskurs høst 2019
WMCI som metode for oppfølging og veiledning av foreldre
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 19.09.2019
Opplæring i CLASS-Toddler
Kurset gir grunnlag for sertifisering i metoden Clasroom assessment scoring system – Toddler (CLASS – Toddler)
Kurs Barn - Barnehage og skole 19.09.2019
Crowell-prosedyren
En samspillsobservasjon for barn i alderen 1 – 5 år
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 23.09.2019
ADBB opplæring - Tromsø 2019
Alarm Distress Baby Scale
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester 23.09.2019
"Umotivert" ungdom
Om hjelperens møte med "umotivert ungdom"
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Ungdom - Kommunale tjenester 24.09.2019
Nevroutviklingspsykologi
Nevroutviklingspsykologi – normalutvikling og de vanligste avvikene
Kurs Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 25.09.2019
Utdanning i Klinisk hypnose og kommunikasjon
med fokus på barn, ungdom og deres familier.
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester - Ungdom 26.09.2019
Testing av barn og ungdom – metoder, fortolkning og tiltak
Testing av barn og ungdom – metoder, fortolkning og tiltak
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 26.09.2019
ASEBA kurs høst 2019
Bruk av ASEBA (Achenbach Systems of Empirically Based Assessment) i praksisfeltet
Kurs Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 27.09.2019
Familieterapi: Booster 2019
Børst støv av teorien
Kurs Barn - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 01.10.2019
Video-assistert arbeid med mentalisering – VIT Video Intervention Therapy
VIT Video Intervention Therapy
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester - Ungdom 10.10.2019
Forebygging og tidlig identifisering av vansker
Hvilken rolle skal barnehagen ha?
Kurs Sped- og småbarn 14.10.2019
Livsmestring, relasjonskompetanse og oppmerksomt nærvær
Etterutdanning for ansatte i barnehage, skole og andre kommunale tjenester
Etterutdanning Barnehage og skole - Barn - Kommunale tjenester - Ungdom 15.10.2019
Working Model of the Child Interview (WMCI) - vedlikeholdskurs høsten 2019
Working Model of the Child Interview (WMCI) - vedlikeholdskurs
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern 17.10.2019
Familien i eksil
Psykososialt arbeid med familier som har vært på flukt
Kurs Ungdom 17.10.2019
ADBB opplæring - Oslo 2019
Alarm Distress Baby Scale
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester 23.10.2019
En rundtur i det familieterapeutiske landskapet 2019
Å sette ord på ”skjult kunnskap”
Kurs Ungdom - Barn 23.10.2019
Bayley III - Innføringskurs 2019
Bayley Scales of Infant and Toddler Development 3.ed
Kurs Småbarn - Spedbarn 29.10.2019
Mestrende barn
Et lavterskeltiltak for triste og engstelige barn. Hensikten med kurset er opplæring for å starte barnegrupper.
Kurs Barn - Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Annet 04.11.2019
Konsentrasjonsvansker og uro
Konsentrasjonsvansker og uro – utredning, behandling og tiltak i første- og annenlinje
Kurs Spesialisthelsetjenester 07.11.2019
Autismespekterforstyrrelser
Utredning, tiltak og behandling i første- og annenlinje. Grunnkurs til et bredt, tverrfaglig publikum av fagfolk som jobber med barn og unge med symptomer på autismespekterforstyrrelse.
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester 08.11.2019
Skolens betydning for barn og unge og barnevernet.
Skolens betydning
Kurs Barnevern og familievern 11.11.2019
NBO opplæringspakke - Tromsø kommune 2019
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 14.11.2019
Edinburgh-metoden, vedlikeholdseminar 2019
Vedlikeholdsseminar for alle som bruker Edinburgh-metoden
Kurs Spedbarn - Småbarn 19.11.2019
COS (Virginia) vedlikeholdsseminar 2019
i Oslo
Kurs Sped- og småbarn 25.11.2019
Mestrende barn
Et lavterskeltiltak for triste og engstelige barn. Hensikten med kurset er opplæring for å starte barnegrupper.
Kurs Barn - Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Annet 13.01.2020
NBO opplæring - Oslo 2020
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 14.01.2020
Spesialistundervisning 2020-2022 - Barnevernspedagoger
Profesjonsgruppe klinisk barnevernspedagog
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 29.01.2020
Spesialistundervisning 2020-2022 - Leger
Profesjonsgruppe for leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 29.01.2020
Spesialistundervisning 2020-2022 - Sykepleiere
Profesjonsgruppe klinisk spesialist i sykepleie og spesialsykepleie
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 29.01.2020
Spesialistundervisning 2020-2022 - Pedagoger
Profesjonsgruppe spesialist i klinisk pedagogikk
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 29.01.2020
Spesialistundervisning 2020-2022 - Sosionomer
Profesjonsgruppe kliniske sosionomer
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 29.01.2020
Obligatorisk program 2020-2022 - Psykologer
Profesjonsgruppe for psykologer spesialist barn og unge
Spesialistutdanning Spesialisthelsetjenester 29.01.2020
DC: 0-5 - introduksjonskurs - 2020
Oppstartskurs
Kurs Sped- og småbarn 04.02.2020
Utdanning for kontorfaglig ansatte, kull 2020
Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier.
Videreutdanning Barn - Gravide - Sped- og småbarn - Ungdom 02.03.2020
NBO opplæring - Bodø kommune 2020
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 25.03.2020
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send