Kurs og utdanning

RBUP tilbyr kurs, etter- og videreutdanning for fagfolk i barnehage, skole, barnevern, kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester for barn og unge.

Se også informasjon om ny modell for spesialistutdanning

For deg som er student: Her kan du logge deg inn på ditt digitale klasserom i Fronter

KursTypeTemaOppstart
Testing av barn og ungdom – metoder, fortolkning og tiltak
Testing av barn og ungdom – metoder, fortolkning og tiltak
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 22.10.2018
Hvordan fremme god søvn og forebygge søvnvansker hos spedbarn?
Babyen min sover ikke! - Hva kan jeg gjøre med det?
Kurs Sped- og småbarn 23.10.2018
Tidlig intervensjon i svangerskap og barseltid - Høst 2018
Hvordan forebygge fødselsdepresjon og hjelpe gravide og nybakte mødre som opplever dette?
Kurs Sped- og småbarn 25.10.2018
Fosterhjemmets indre liv
Hvordan utvikle gode emosjonelle relasjoner innad i fosterfamilien? Fagkonferanse for fosterforeldre og deres støttespillere
Kurs Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 27.10.2018
Psykofarmakologikurs for leger i BUP, DPS og allmennleger. AVLYST
Når den unge ruser seg: Legemiddelbehandling hos barn og unge og samtidig rusbruk
Kurs Spesialisthelsetjenester 01.11.2018
Fagdag for familiesentre i sør høsten 2018
Kognitiv adferdsterapi som metode i møte med ungdom
Kurs Barn - Kommunale tjenester 06.11.2018
Gjennom barneøyne.
Barns møte med psykisk lidelse
Kurs Barn 09.11.2018
Nevroutviklingspsykologi
Nevroutviklingspsykologi – normalutvikling og de vanligste avvikene
Kurs Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 12.11.2018
Ledernettverk for familiesentre/Familiens Hus
Personalledelse. Å utvikle gode team på tvers av tjenester
Kurs Kommunale tjenester - Annet 14.11.2018
Sårbare unge og læring
Hvordan hjelpe sårbar ungdom til å lykkes på skolen?
Kurs Kommunale tjenester - Ungdom 16.11.2018
«Jeg trenger noen å være glad i."
Relasjonens betydning i arbeid med barn og unge.
Kurs Barnevern og familievern 19.11.2018
Jeg vil snakke alene
Hvorfor, hvordan og når skal foreldre involveres i arbeid med ungdom?
Kurs Barn - Ungdom 22.11.2018
Ungdomspsykiatri for førstelinjen - DAG 2
Kurs i ungdomspsykiatri for ansatte i skole og førstelinjetjenester
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Ungdom 27.11.2018 Fullt
Betydningen av tidlig innsats for sped- og småbarn og deres familier
Hvordan kan vi sammen styrke sped- og småbarnsfeltet videre?
Kurs Sped- og småbarn 30.11.2018
Barnevernsforum.
Lovendringenes betydning for praksis.
Kurs Barnevern og familievern 03.12.2018
Erfaringskonferanse
Nevrofeltet barn og unge: Erfaringskonferanse 2018
Kurs Spesialisthelsetjenester 03.12.2018
Hjelp til engstelige barn - 2018
Tilknytning og regulering
Kurs Kommunale tjenester - Barnehage og skole - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern 04.12.2018
NBO opplæring - Bydel Gamle Oslo 2018
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 04.12.2018
Fagdag for psykologer i kommunene
Sosial utjevning: Hvordan kan psykologer i kommunen i praksis arbeide med å utjevne sosiale ulikheter i helse?
Kurs Barn - Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Ungdom 05.12.2018
"Umotivert" ungdom
Om hjelperens møte med "umotivert ungdom"
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Ungdom - Kommunale tjenester 07.12.2018 Fullt
FREMDELES LEDIGE PLASSER Videreutdanning i miljøterapi og ambulant arbeid
Videreutdanning i miljøterapi og ambulant arbeid for barn og unge
Videreutdanning Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester - Barn - Ungdom 07.01.2019
Hypnose - Workshop åpen dag
Developing your Hypnotic Skill Set to Facilitate Treatment of Children and Adolescents
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester 08.01.2019
Edinburghmetoden
EPDS og støttesamtaler for nyansatte i kommunene
Kurs Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 14.01.2019
Crowell-prosedyren
En samspillsobservasjon for barn i alderen 1 – 5 år
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 16.01.2019
Ungdomspsykiatri for førstelinjen - DAG 3
Kurs i ungdomspsykiatri for ansatte i skole og førstelinjetjenester
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Ungdom 17.01.2019 Fullt
Våre erfaringer endrer kroppen
Perspektiver på tidlige barndomserfaringer og sykdomsutvikling
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 18.01.2019
Veilederutdanning i Kognitiv atferdsterapi 2019-2020
Fokus på barn og unge.
Etterutdanning Annet - Barn - Ungdom 24.01.2019
ASQ 2019
Ages & Stages Questionnaire (ASQ) - opplæring
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 28.01.2019
Fagdager for kontorfaglig ansatte
Felles fagdager for ansatte på helsestasjoner i hele landet
Kurs Kommunale tjenester 28.01.2019
ASQ:SE 2019
Ages & Stages Questionnaire (ASQ:SE) - opplæring
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 29.01.2019
Nettverkssamling for sped- og småbarnsteam i BUP
DC:0-5 - Januar 2019
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 31.01.2019
Barnevernsforum "Up 2 Date"
Generelt om barnevernsforum
Kurs Barnevern og familievern 11.02.2019
Taushetsplikt i det tverrfaglige samarbeidet
Til hinder eller hjelp i profesjonelle drøftinger? Praktisk rettet gjennomgang av gjeldende lovverk
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 12.02.2019
Trenerutdanning: Å ta opp uro - KRISTIANSAND
Å ta opp uro er en metode for å ta opp en uro eller bekymring med den det gjelder.
Etterutdanning Annet 12.02.2019
Å ta kroppen på alvor
Spiseforstyrrelser og selvskading - Beskrivelser, forståelse og tilnærmingsmåter
Kurs Barn - Ungdom - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 01.03.2019
Utdanning for kontorfaglig ansatte
År 2 i Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier og tilsvarende tjenester.
Videreutdanning Barn - Gravide - Sped- og småbarn - Ungdom 04.03.2019
"Umotivert" ungdom
Om hjelperens møte med "umotivert ungdom"
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Ungdom - Kommunale tjenester 04.03.2019
Nettverkssamling for sped- og småbarnsteam i BUP
DC:0-5 - august 2019
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 29.08.2019
Psykisk helse i graviditet og barseltid 2019
Videreutdanning for jordmødre, helsesøstre, leger og psykologer
Etterutdanning Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 02.09.2019
Psykisk helse i graviditet og barseltid
Videreutdanning for jordmødre, helsesøstre, leger og psykologer
Etterutdanning Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 02.09.2019
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send