Kurs og utdanning

RBUP tilbyr kurs, etter- og videreutdanning for fagfolk i barnehage, skole, barnevern, kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester for barn og unge.

Se også informasjon om ny modell for spesialistutdanning

For deg som er student: Her kan du logge deg inn på ditt digitale klasserom i Fronter

 

Kurskalender

KursTypeTemaOppstart
Crowell-prosedyren
En samspillsobservasjon for barn i alderen 1 – 5 år
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 27.03.2019
Livsmestring i skolen
Hvordan skape meningsfull læring?
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester 29.03.2019
Fagdager om pakkeforløp for kontorfaglig ansatte (Avsluttet)
For kontorfaglig ansatte i psykisk helsevern for barn og unge
Kurs Spesialisthelsetjenester 29.03.2019
Følsomme relasjoner
fra svangerskap til skolestart
Kurs Sped- og småbarn 02.04.2019 Fullt
Hvordan besvare barn og unges invitasjoner?
Familieterapi
Kurs Barn 05.04.2019
"Den triadiske leken"
Å utforske, forstå og behandle familiesystemet
Kurs Barn - Sped- og småbarn 05.04.2019
Fagdag for kontoransatte som jobber i Familiens Hus/familiesentre.
Hovedtemaer: Ledelse nedenfra og kommunikasjon
Kurs Annet 08.04.2019
Fagdager for kontorfaglig ansatte i barnevernet 08 og 09 april
Endringer i barnevernsloven og kommunikasjon utad og innad.
Kurs Kommunale tjenester 08.04.2019
Ledernettverk for familiesentre/Familiens Hus - AVLYST
Tema:1) Ledelse i familiesentre - Kontoransattes rolle. 2) Fra fagutøvelse til ledelse
Kurs Kommunale tjenester - Annet 08.04.2019
Ungdomspsykiatri for førstelinjen
Kurs i ungdomspsykiatri for ansatte i skole og førstelinjetjenester
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Ungdom 10.04.2019
Autismespekterforstyrrelser
Utredning, tiltak og behandling i første- og annenlinje. Grunnkurs til et bredt, tverrfaglig publikum av fagfolk som jobber med barn og unge med symptomer på autismespekterforstyrrelse.
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester 23.04.2019
Miljøterapi med barn og unge
Organisasjonen som terapeut
Kurs Barn - Barnevern og familievern - Ungdom - Spesialisthelsetjenester 25.04.2019
Interkulturell kommunikasjon
Hva innebærer det å være asylsøker og flyktning?
Kurs Barn - Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester - Ungdom 26.04.2019
Du skjønner ingenting!
Relasjonens betydning i arbeid med traumatiserte og relasjonsskadde barn og unge.
Kurs Barnevern og familievern 29.04.2019
Nettverkssamling for psykologer i kommunene
E-helse: Hva er e-helse? Hvilke verktøy finnes og hvordan kan man benytte seg av disse verktøyene som psykolog i kommunen?
Kurs Kommunale tjenester - Barn - Ungdom 30.04.2019
Verdensdagen for mødres mentale helse - fra kunnskap til handling
Fokus på gode tiltak for de som strever i perinatalperioden
Kurs Spesialisthelsetjenester - Sped- og småbarn - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester 02.05.2019
Verdensdagen for mødres psykiske helse, dag 2 : Fra kunnskap til handling
Fokus på gode tiltak for de som strever i perinatalperioden
Kurs Sped- og småbarn 03.05.2019
Håndtering av følelser i skolen
hvordan kan vi sammen regulere elevers emosjonelle utrykk i skolehverdagen?
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester 10.05.2019
Gjennom barneøyne.
Barn og unge som pårørende. Hvem er de, hva trenger de, hvordan snakke om det tabubelagte?
Kurs Barn - Barnevern og familievern 14.05.2019
Complex trauma in young children and their family
Arbeid med komplekse traumer hos små barn og deres familier.
Kurs Barn - Sped- og småbarn - Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester 20.05.2019
NBO - Nasjonalt vedlikeholdsseminar 2019 i Oslo
Newborn Behavioral Observation
Kurs Spedbarn - Svangerskap 22.05.2019
Når kroppen snakker
Funksjonelle somatiske tilstander hos barn og unge - helhetlig forståelse og tverrfaglig behandling. "Making sense of somatic symptoms: The Neurobiology of Body Talk”
Kurs Barn - Ungdom - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 23.05.2019
COS kodeveiledning
Ekstra veiledningsdag
Kurs Sped- og småbarn 23.05.2019
Mestringskatten for ungdom (14-17 år)
Mestringskatten for ungdom 27.-28. mai 2019.
Kurs Ungdom - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 27.05.2019
Barnevernforum - Balansen mellom standardisering og skjønn.
Standardisering og skjønn
Kurs Barnevern og familievern 27.05.2019
Fokus på far! - En konferanse om fedre i et familieperspektiv
Hva er veien videre i forhold til farsperspektivet i svangerskap og småbarnstid?
Kurs Kommunale tjenester 28.05.2019
Barn som er utsatt for vold
Hvordan avdekke vold og støtte barn der vold forekommer i familien?
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester - Ungdom 04.06.2019
Mestrende barn
Et lavterskeltiltak for triste og engstelige barn. Hensikten med kurset er opplæring for å starte barnegrupper.
Kurs Barn - Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Annet 06.06.2019
Crowell vedlikeholdskurs
Crowell vedlikeholdskurs
Kurs Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 06.06.2019
Videreutdanning i miljøterapi og ambulant arbeid
Videreutdanning i miljøterapi og ambulant arbeid for barn og unge
Videreutdanning Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester - Barn - Ungdom 19.08.2019
Familieterapi 2019-2021
Deltidsstudium over to år for endringsarbeid i familier og relasjoner.
Videreutdanning Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Ungdom 19.08.2019
Sped- og småbarns psykiske helse 2019-2021
Deltidsstudium over to år
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester - Sped- og småbarn 22.08.2019
Kognitiv atferdsterapi 2019-2021
Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi (KAT) med barn og ungdom - deltidsstudium over to år.
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern - Barn - Ungdom 22.08.2019
Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi 2019-2021
RBUP tilbyr etterutdanning i utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester 22.08.2019
Nettverkssamling for overleger i BUP, Oslo og omegn, 2019
Hvordan ivareta oss selv og hverandre i en hektisk klinisk BUP-hverdag?
Nettverk Spesialisthelsetjenester 26.08.2019
Nettverkssamling for sped- og småbarnsteam i BUP
DC:0-5 - august 2019
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 29.08.2019
Psykisk helse i graviditet og barseltid 2019
Videreutdanning for jordmødre, helsesøstre, leger og psykologer
Etterutdanning Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 02.09.2019
Utdanning for kontorfaglig ansatte i psykisk helsevern for barn og unge.
2. studieår
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester 02.09.2019
NBO opplæringspakke i Larvik kommune - 2019
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 04.09.2019
Child Parent Psychotherapy - CPP
En behandlingsmetode for barn i alderen 0-6 år som har opplevd minimum én traumatisk hendelse.
Videreutdanning Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 09.09.2019
ASQ høst 2019
Ages & Stages Questionnaire (ASQ) - opplæring
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 16.09.2019
ASQ:SE høst 2019
Ages & Stages Questionnaire (ASQ:SE) - opplæring
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 17.09.2019
Working Model of the Child Interview høst 2019
WMCI som metode for oppfølging og veiledning av foreldre
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 19.09.2019
Crowell-prosedyren
En samspillsobservasjon for barn i alderen 1 – 5 år
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 23.09.2019
"Umotivert" ungdom
Om hjelperens møte med "umotivert ungdom"
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Ungdom - Kommunale tjenester 24.09.2019
Utdanning i Klinisk hypnose og kommunikasjon
med fokus på barn, ungdom og deres familier.
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester - Ungdom 26.09.2019
ASEBA
Bruk av ASEBA (Achenbach Systems of Empirically Based Assessment) i praksisfeltet
Kurs Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 27.09.2019
Familieterapi: Booster 2019
Børst støv av teorien
Kurs Barn - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 01.10.2019
Livsmestring, relasjonskompetanse og oppmerksomt nærvær
Etterutdanning for ansatte i barnehage, skole og andre kommunale tjenester
Etterutdanning Barnehage og skole - Barn - Kommunale tjenester - Ungdom 15.10.2019
ADBB opplæring - Oslo 2019
Alarm Distress Baby Scale
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester 23.10.2019
Kognitiv atferdsterapi Modul I i spesialistutdanningen ved RBUP
Utdanning i kognitiv atferdsterapi ved de hyppigst forekommende psykiske lidelser hos barn og unge
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern - Barn - Ungdom 24.10.2019
Sped- og småbarns psykiske helse Modul I i spesialistutdanningen ved RBUP
Utdanningen gir en generell innføring i sped- og småbarns psykiske helse, og deres familier.
Videreutdanning Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern - Barnehage og skole 24.10.2019
Familieterapi Modul I i spesialistutdanningen ved RBUP
Utdanning for endringsarbeid i familier og relasjoner
Videreutdanning Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Ungdom 24.10.2019
Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi Modul I i spesialistutdanningen
RBUP tilbyr etterutdanning i utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge
Videreutdanning Spesialisthelsetjenester 24.10.2019
Taushetsplikt i det tverrfaglige samarbeidet
Til hinder eller hjelp i profesjonelle drøftinger? Praktisk rettet gjennomgang av gjeldende lovverk
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 15.11.2019
NBO opplæring - Oslo 2020
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 14.01.2020
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send