Kurs og utdanning

RBUP tilbyr kurs, etter- og videreutdanning for fagfolk i barnehage, skole, barnevern, kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester for barn og unge.

Se også informasjon om ny modell for spesialistutdanning

For deg som er student: Her kan du logge deg inn på ditt digitale klasserom i Fronter

KursTypeTemaOppstart
Hypnose - Workshop åpen dag
Developing your Hypnotic Skill Set to Facilitate Treatment of Children and Adolescents
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester 08.01.2019
Edinburghmetoden
EPDS og støttesamtaler for nyansatte i kommunene
Kurs Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 14.01.2019
Crowell-prosedyren
En samspillsobservasjon for barn i alderen 1 – 5 år
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 16.01.2019
Ungdomspsykiatri for førstelinjen - DAG 3
Kurs i ungdomspsykiatri for ansatte i skole og førstelinjetjenester
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Ungdom 17.01.2019 Fullt
Mestrende barn nettverksmøte
Nettverksmøte for tidligere og kommende gruppeledere. Informasjon om ny studie: ECHO.
Kurs Barn - Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 17.01.2019
Våre erfaringer endrer kroppen
Perspektiver på tidlige barndomserfaringer og sykdomsutvikling
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 18.01.2019
NBO opplæringspakke i Asker kommune - 2019
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 23.01.2019
LEDIGE PLASSER Veilederutdanning i Kognitiv atferdsterapi 2019-2020
Fokus på barn og unge.
Etterutdanning Annet - Barn - Ungdom 24.01.2019
Den interaktive hjernen hos barn og unge
Forståelse og tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 25.01.2019
ASQ 2019
Ages & Stages Questionnaire (ASQ) - opplæring
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 28.01.2019
Fagdager for kontorfaglig ansatte
Felles fagdager for ansatte på helsestasjoner i hele landet
Kurs Kommunale tjenester 28.01.2019
ASQ:SE 2019
Ages & Stages Questionnaire (ASQ:SE) - opplæring
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 29.01.2019
Hypnosis in treatment of functional pain
Klinisk hypnose som behandling for funksjonelle magesmerter og andre funksjonelle mage-tarmtilstander hos barn og unge
Kurs Spesialisthelsetjenester 29.01.2019
Nettverkssamling for sped- og småbarnsteam i BUP
DC:0-5 - Januar 2019
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 31.01.2019
Barnepsykiatri for førstelinjen
Kurs i barnepsykiatri for ansatte i skole og førstelinjetjenester
Kurs Barn - Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester 07.02.2019
Barnevernsforum
Barnevern og sosiale media.
Kurs Barnevern og familievern 11.02.2019
Taushetsplikt i det tverrfaglige samarbeidet
Til hinder eller hjelp i profesjonelle drøftinger? Praktisk rettet gjennomgang av gjeldende lovverk
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 12.02.2019
Trenerutdanning: Å ta opp uro - KRISTIANSAND
Å ta opp uro er en metode for å ta opp en uro eller bekymring med den det gjelder.
Etterutdanning Annet 12.02.2019
NBO opplæringspakke - Møre og Romsdal (Nyfødt intensiv og barsel) - 2019
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 19.02.2019
Barn og unge som pårørende
hvem er de, hva trenger de, hvordan snakke om det tabubelagte?
Kurs Barnehage og skole - Barn - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Ungdom 25.02.2019
Working Model of the Child Interview
WMCI som metode for oppfølging og veiledning av foreldre
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 28.02.2019
Å ta kroppen på alvor
Spiseforstyrrelser og selvskading - Beskrivelser, forståelse og tilnærmingsmåter
Kurs Barn - Ungdom - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 01.03.2019
Utdanning for kontorfaglig ansatte
År 2 i Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier og tilsvarende tjenester.
Videreutdanning Barn - Gravide - Sped- og småbarn - Ungdom 04.03.2019
"Umotivert" ungdom
Om hjelperens møte med "umotivert ungdom"
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Ungdom - Kommunale tjenester 04.03.2019
Kognitiv atferdsterapi ved skolevegring
Dagsseminar om kognitiv atferdsterapi som metode i møte med alvorlig skolefravær. Med psykologspesialist og forsker Jo Magne Ingul
Kurs Barn - Annet - Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester - Ungdom 07.03.2019
Den interaktive hjernen i alderen før skolestart.
Nevropsykologisk perspektiv på spe- og småbarnets utvikling
Kurs Småbarn - Spedbarn 08.03.2019
Å hjelpe barn med følelser
Ivaretakelse av barns behov for å bli møtt på egne følelser.
Kurs Barn 18.03.2019
Mestrende barn
Et lavterskeltiltak for triste og engstelige barn. Hensikten med kurset er opplæring for å starte barnegrupper.
Kurs Barn - Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Annet 18.03.2019
Foreldreveiledning - Virker det? For hvem?
Presentasjon og sammenligning av tre forskjellige foreldreveiledningsprogrammer (ICDP, COS og Tuning in to Kids/teens)
Etterutdanning Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 19.03.2019
Observasjon og tilknytning
Med trygghetssirkelen som tilnærming og verktøy
Kurs Spesialisthelsetjenester - Sped- og småbarn - Kommunale tjenester 25.03.2019
Livsmestring i skolen
Hvordan skape meningsfull læring?
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester 29.03.2019
Hvordan besvare barn og unges invitasjoner?
Familieterapi
Kurs Barn 05.04.2019
Fagdag for kontorfaglig ansatte Familiens Hus/familiesentre 8 april
Ansatte i Familiens Hus/familiesentre
Kurs Kommunale tjenester 08.04.2019
Fagdager for kontorfaglig ansatte i barnevernet 08 og 09 april
Ansatte i barnevernet
Kurs Kommunale tjenester 08.04.2019
Jeg vil snakke alene
Hvorfor, hvordan og når skal foreldre involveres i arbeid med ungdom?
Kurs Barn - Ungdom 09.04.2019
Ungdomspsykiatri for førstelinjen
Kurs i ungdomspsykiatri for ansatte i skole og førstelinjetjenester
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Ungdom 10.04.2019
Du skjønner ingenting!
Relasjonens betydning i arbeid med traumatiserte og relasjonsskadde barn og unge.
Kurs Barnevern og familievern 29.04.2019
Livsmestring i skolen
Hvordan skape meningsfull læring?
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester 10.05.2019
Sårbare unge og læring
Hvordan hjelpe sårbar ungdom til å lykkes på skolen?
Kurs Kommunale tjenester - Ungdom 20.05.2019
Nasjonal NBO konferanse - 2019 i Oslo
Newborn Behavioral Observation
Kurs Spedbarn - Svangerskap 22.05.2019
Livsmestring i skolen
Hvordan skape meningsfull læring?
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester 03.06.2019
Mestrende barn
Et lavterskeltiltak for triste og engstelige barn. Hensikten med kurset er opplæring for å starte barnegrupper.
Kurs Barn - Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Annet 06.06.2019
Videreutdanning i miljøterapi og ambulant arbeid
Videreutdanning i miljøterapi og ambulant arbeid for barn og unge
Videreutdanning Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester - Barn - Ungdom 19.08.2019
Nettverkssamling for sped- og småbarnsteam i BUP
DC:0-5 - august 2019
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 29.08.2019
Psykisk helse i graviditet og barseltid 2019
Videreutdanning for jordmødre, helsesøstre, leger og psykologer
Etterutdanning Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 02.09.2019
Child Parent Psychotherapy - CPP
En behandlingsmetode for barn i alderen 0-6 år som har opplevd minimum én traumatisk hendelse.
Etterutdanning Sped- og småbarn - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 09.09.2019
Trenerutdanning: Å ta opp uro
Å ta opp uro er en metode for å ta opp en uro eller bekymring med den det gjelder.
Etterutdanning Annet 19.09.2019
Crowell-prosedyren
En samspillsobservasjon for barn i alderen 1 – 5 år
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 23.09.2019
Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring
Mindfulness og empati for bedre læringsmiljø i barnehage, skole og skolehelsetjeneste.
Etterutdanning Barnehage og skole - Barn - Kommunale tjenester - Ungdom 15.10.2019
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send