Pålogging - Kunnskapsoverføring i Barnevernet (KOBA)

Pålogging ved familiemøte
Innlogging til skjema for Foresatte (link: http://survey.euro.confirmit.com/wix/p1858089982.aspx )
Innlogging til skjema for Barn (link: http://survey.euro.confirmit.com/wix/p1858123669.aspx )
 
Pålogging ved telefonintervju
Innlogging til skjema ved intervju av Foresatte (link: http://www.kobasjekk.no )
 

25.10.2017  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send