Litteratursøk

Vi tilbyr hjelp til søking og utfører søk i databaser.

Finner du ikke det du leter etter kan du komme innom biblioteket i 4. etg. eller send oss e-post.
 

Evidensbaserte databaser og oppslagsverk

McMaster Plus (Helsebiblioteket)
Leter du etter pålitelige og oppdaterte svar på kliniske spørmsål? McMaster University i Canada har plukket ut innhold fra de ca. 120 sentrale tidsskriftene og kildene i verden. Innholdet er vurdert ut fra: pålitelighet, klinisk relevans og nyhetsverdi.
Pyramidesøk: Her kan du søke i de utvalgte artiklene fra McMaster, samtidig som du søker i flere andre utvalgte relevante kilder: http://plus.mcmaster.ca/helsebiblioteket/Search.aspx

 

Nyhetsbrev: Her kan du registrere deg og få tilsendt nyhetsbrev pr. e-post:http://plus.mcmaster.ca/helsebiblioteket/Registration.aspx
 

The Cochrane Library (Helsebiblioteket)
Inneholder systematiske oversikter over ulike behandlinger og forebyggende tiltak. I databasen finnes også verdens største register av kontrollerte studier.

The Campbell Library
Inneholder systematiske oversikter innen sosial velferd, utdanning, fengselshelse og kriminalforebygging.

Epistemonikos
Epistemonikos er en gratis internasjonal (flerspråklig) database som inneholder systematiske oversikter om kliniske spørsmål. 


Clinical Evidence (Helsebiblioteket)
Oppslagsverk som oppsummerer den beste, tilgjengelige forskningen om effekt og bivirkning av behandling for mer enn 240 diagnoser. Informasjonen er basert på systematiske oversikter og primærstudier.


BMJ Best practice (Helsebiblioteket)
Best Practice er et klinisk oppslagsverk fra BMJ Evidence Centre. Den dekker mer enn 10.000 ulike tilstander, og den oppdateres kontinuerlig. Forfatterne er leger og farmasøyter (all informasjon om legemidler sjekkes av farmasøyt). Bibliotekarer gjør jevnlig systematiske søk for å finne den beste og mest oppdaterte forskningen innenfor de temaene Best Practice dekker. Kunnskapsgrunnlaget er internasjonal forskning og forfatterne er også fra ulike deler av verden. Alt i Best Practice gjennomgår dobbel fagfellevurdering (peer–review).


UpToDate (Helsebiblioteket)
UpToDate er et amerikansk oppslagsverk som brukes av leger over hele verden. Den dekker ca 7.700 emner innen 14 medisinske spesialiteter. Den oppdateres tre ganger i året. Forfatterne er amerikanske leger. Det gjøres jevnlig søk i en rekke databaser og tidsskrifter for å finne den beste og mest oppdaterte forskningen innenfor de temaene UpToDate dekker. Alt i UpToDate gjennomgår dobbel fagfellevurdering (peer review).

 

Oria
Søketjenesten Oria ble lansert av BIBSYS og er en felles portal til det samlede materialet som finnes ved de fleste norske fag- og forskningsbibliotek. Supplert med en mengde elektronisk materiale fra åpne kilder.


PsycINFO (Helsebiblioteket)
Den viktigste databasen for litteratur innen psykologi og psykiatri. Dekker tidsskriftsartikler, bøker, bokkapitler og avhandlinger.

 
Medline (Helsebiblioteket)
Den største og viktigste databasen innen medisin. Har referanser til artikler i ca. 4600 internasjonale tidsskrifter.

 
PubMed
Gratisversjon av Medline.

 
EMBASE (Helsebiblioteket)
Europeisk orientert database innen medisin og farmakologi. Dekker også mange tidsskrifter som ikke er i Medline/PubMed.


CINAHL (Helsebiblioteket)
Referanser til engelskspråklig litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, bl.a. fysioterapi, ergoterapi og ernæring. Omfatter mest tidsskriftartikler, men også noe bøker og bokkapitler, avhandlinger, konferanserapporter og standarder for praksis.


AMED (Helsebiblioteket)
Dekker alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, logopedi, rehabilitering m.m.

 

PubPsych
Inneholder psykologiartikler fra PubMed, Eric, PASCAL (fransk), PSYNDEX (tysk), ISOC-Psicologia (spansk), NARCIS (nederlandsk) og NORART (norsk).


ERIC
Referanser til tidsskriftartikler, bøker og avhandlinger om pedagogikk.


NORART
Referanser til artikler fra ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker.


SveMed+
Nordisk database innenfor medisin og helse.

 

Child Welfare Information Gateway
Lenker til trykte og elektroniske publikasjoner, nettsteder og databaser innen temaene omsorg og velferd for barn og familier, forebyggende arbeid, barnemishandling og omsorgssvikt, adopsjon, fosterhjemsarbeid og fosterbarn.
 

Hvis du ikke er på RBUPs nettverk og linken til databasen ikke virker, gå via http://www.helsebiblioteket.no

 

 

 

bibliotek-desk
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send