Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis (KBP) er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.

Ønsker du å lære mer om kunnskapsbasert praksis anbefaler vi Nettbasert kurs i kunnskapsbasert praksis og denne nettsiden fra Kunnskapssenteret.


Modellen for kunnskapsbasert praksis:

kbp-modell-300x300


På siden om litteratursøk finner du databasene med den beste forskningsbaserte kunnskapen.

08.06.2017  

kunnskapsbasert-praksis
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send