For studenter

Du kan låne bøker, finne tidsskriftartikler og få hjelp til litteratursøk.

Bøker, tidsskrifter og artikler i Oria.no

Litteratursøk (databaser)

  
Hjelp til å skrive oppgaver og lage litteraturlister.

Søk og skriv (NHH, UiB og HiB) 
Veien til informasjonskompetanse (NTNU)     
Kildekompasset (HiT, UiA, UiS)
 
Når du skriver oppgaver må du referere til alle kilder du har brukt. Hvordan litteraturlisten og siteringene i teksten skal se ut er avhengig av hvilken referansestil du bruker.

Her er den vanligste stilen:
APA 6th style 
Mer om APA stilen i Kildekompasset

leser-i-bok
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send