Tidlig intervensjon - mestrende barn (TIM)

jente-kastet-i-vaeret-rbup

I TIM-studien undersøker vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende Barn. Tiltaket er et lavterskeltilbud for engstelige og triste barn.

Tidlig Intervensjon Mestrende barn (TIM) er et samarbeidsprosjekt mellom RBUP Øst og Sør, RKBU Midt-Norge og RKBU Nord og er støttet av Norges Forskningsråd. Studien foregår ved 36 skoler i Bærum, Ski, Skedsmo, Melhus, Trondheim, Bodø og Tromsø.

Elever i tredje til sjette klasse har fått forespørsel om å være med, og sommeren 2016 avsluttet vi fjerde semester i studien. Pr. i dag har 1744 barn fylt ut spørreskjema for å vurdere om de skal være med i studien. 266 barn har fått tiltaket Mestrende barn, mens 428 barn deltar i studien på kontrollskoler. Barna i Mestrende barn deltar i grupper hvor de lærer mestringsstrategier for å takle stress og belastninger. Barnas foreldre møtes i egne grupper hvor de får innsikt i hva barna lærer og hvordan de kan støtte barna best mulig. Over 60 gruppeledere fra ulike tjenester (PPT, skolehelsetjenesten og andre lavterskeltiltak) har fått opplæring i forskningsstudien.

Lærere og foresatte til disse barna har også svart på elektroniske spørreskjema, tusen takk til alle dere som bidrar!

Siste runde med rekruttering til studien foregikk våren 2016, og siste datainnsamling (1-års oppfølgingsundersøkelse) vil skje i mai 2017. Vi har startet analysene for å se om tiltaket har effekt, og vil så snart innsamling av oppfølgingsdata er fullført, også se på langtidseffekt av tiltaket.

Hvorfor tiltak for engstelige og triste barn?

Engstelighet:
• Det er vanlig at barn er engstelige, men når frykten begynner å styre hverdagen, kan det skape problemer.
• Problemer med angst oppstår ofte tidlig, og kan utvikle seg til en angstlidelse.
• Problemene går ofte ikke over av seg selv.
• Det kan være forløper til andre plager.
• Angst kan påvirke skoleprestasjoner, sosiale relasjoner og selvfølelse negativt.

Tristhet:
• Det er vanlig at barn i perioder er triste, men selv få symptomer kan skape problemer for barnet i form av blant annet isolasjon og ensomhet.
• Nedstemthet kan også utvikle seg til en depresjonslidelse.
• Forekomsten øker, og starter i yngre alder enn tidligere.
• Tidlig depressiv episode øker risiko for senere episoder.
• Depresjon kan påvirke skoleprestasjoner og sosiale relasjoner negativt, og kan øke risikoen for andre problemer i ungdomsårene.

Hvordan gjøres dette i praksis?

Mestrende barn-gruppene kjøres på de fleste skolene i skoletiden. For at ikke de samme fagene skal belastes med fravær har gruppelederne tett kontakt med skolen og roterer på hvilke fag som belastes. Det er bare noen av barna i klassen som deltar i Mestrende barn-gruppene. De fleste barna har derfor klassetimer som vanlig mens de andre barna har Mestrende barn-grupper.

Barna rapporterer at de er fornøyd med å bli valgt ut til gruppe, og at de har blitt bedre til å mestre følelser etter deltakelsen. De vil også anbefale tiltaket til andre barn.


Kontaktpersoner

Nasjonal prosjektleder:
Simon-Peter Neumer, simon-peter.neumer@r-bup.no

Lokale prosjektledere:
RKBU Nord: Frode Adolfsen, frode.adolfsen@uit.no
RKBU Midt-Norge: Anne Mari Sund, anne.m.sund@ntnu.no
RBUP Øst og Sør: Kristin Martinsen, kristin.martinsen@r-bup.no
Solveig Holen, solveig.holen@r-bup.no

19.12.2017  

EchoEcho-studien skal utvikle og evaluere et behandlingsopplegg for barn fra 9-12 år som har symptomer på angst og depresjon.

Les mer

Kontakt oss


Simon-Peter Neumer

Forsker


958 20 508

simon-peter.neumer@r-bup.no

Les mer om Simon-Peter


Kristin Martinsen

Forsker


995 86 031

kristin.martinsen@r-bup.no

Les mer om Kristin

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send