Tidlig intervensjon - mestrende barn (TIM)

jente-kastet-i-vaeret-rbup

I TIM-studien undersøkte vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre hadde nytte av å delta i tiltaket Mestrende Barn. Tiltaket er et lavterskeltilbud for engstelige og triste barn.

Tidlig Intervensjon Mestrende barn (TIM) er et samarbeidsprosjekt mellom RBUP Øst og Sør, RKBU Midt-Norge og RKBU Nord og er støttet av Norges Forskningsråd. Studien foregikk ved 36 skoler i Bærum, Ski, Skedsmo, Melhus, Trondheim, Bodø og Tromsø. 

Elever i tredje til sjette klasse fikk forespørsel om å være med, og i juni 2017 ble den siste etterundersøkelsen gjennomført for barn som deltok ett år tidligere. Ca 800 barn har vært med i studien. Barna i Mestrende barn deltok i grupper hvor de lærte mestringsstrategier for å takle stress og belastninger. Barnas foreldre var med i egne grupper hvor de fikk innsikt i hva barna lærte og hvordan de kan støtte barna best mulig.
67 gruppeledere fra ulike tjenester (PPT, skolehelsetjenesten og andre lavterskeltiltak) har fått opplæring i Mestrende barn programmet.

Lærere og foresatte til disse barna har også svart på elektroniske spørreskjema. Tusen takk til alle dere som har bidratt!

Hvorfor tiltak for engstelige og triste barn?

Engstelighet:
• Det er vanlig at barn er engstelige, men når frykten begynner å styre hverdagen, kan det skape problemer.
• Problemer med angst oppstår ofte tidlig, og kan utvikle seg til en angstlidelse.
• Problemene går ofte ikke over av seg selv.
• Det kan være forløper til andre plager.
• Angst kan påvirke skoleprestasjoner, sosiale relasjoner og selvfølelse negativt.

Tristhet:
• Det er vanlig at barn i perioder er triste, men selv få symptomer kan skape problemer for barnet i form av blant annet isolasjon og ensomhet.
• Nedstemthet kan også utvikle seg til en depresjonslidelse.
• Forekomsten øker, og starter i yngre alder enn tidligere.
• Tidlig depressiv episode øker risiko for senere episoder.
• Depresjon kan påvirke skoleprestasjoner og sosiale relasjoner negativt, og kan øke risikoen for andre problemer i ungdomsårene.

Hva er effekten av Mestrende barn?

TIM-studien viste at tiltaket Mestrende barn har effekt på depressive og angst symptomer hos barn i alderen 8-12 år.
Barna rapporterte om både mindre angst og mindre depresjon etter at gruppene var ferdige. Foreldrene rapporterte at de så at barna var mindre lei seg. 
I etterundersøkelsen ser vi på langtidseffekter; holder nedgangen seg?
Har barna lært seg redskaper de kan bruke i hverdagen?

Andre funn i studien

Vi har vist at det er en sammenheng mellom tegn på angst og depresjon og opplevd livskvalitet, selvfølelse, og emosjonsregulering. Hvis barna har mye angst og/eller depresjon har de dårligere livskvalitet og selvfølelse, dette gjaldt mest de deprimerte barna. Videre så vi at engstelige og/eller triste barn ikke er så flinke til å regulere følelsene sine, dvs ta seg inn igjen hvis de opplever noe utfordrende eller stressende. 
Vi undersøker nå om Mestrende barn har noen effekt i skolehverdagen, slik både elever og lærere oppfatter det. Prosjektet har så langt 1 avlagt doktorgrad og 3 stipendiater som arbeider i prosjektet. 

Hva nå?

Vi er nå i gang med en ny studie kalt Echo. Echo-studien skal undersøke Mestrende barn tiltaket i ulike varianter (kort/lang, webbaserte gruppetimer, VR teknologi) og med/uten foreldregrupper. 40 skoler over hele landet skal være med, og datainnsamlingen starter i 2020. 
 

Intervju med Kristin Martinsen

Artikler

Prevention of anxiety and depression in school children: Effectiveness of the transdiagnostic EMOTION program (2019)

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 87(2), 212-219. Martinsen, Kristin D.,  Rasmussen, Lene Mari P.,  Wentzel-Larsen, Tore,  Holen, Solveig,  Sund, Anne Mari,  Løvaas, Mona Elisabeth S.,  Patras, Joshua,  Kendall, Philip C.,  Waaktaar, Trine,  Neumer, Simon-Peter. 

"Emotion regulation and its relation to symptoms of anxiety and depression in children aged 8–12 years: Does parental gender play a differentiating role?" (2018)

Mona E. Løvaas, Anne Mari Sund, Joshua Patras, Kristin Martinsen, Odin Hjemdal, Simon-Peter Neumer, Solveig Holen and Trude Reinfjell.

“The Factor Structure of MASC Youth Report in Norwegian School Children” (2017)

Kristin Dagmar Martinsen, Solveig Holen, Simon-Peter Neumer, Trine Waaktaar, Lene Mari P. Rasmussen, Philip C. Kendall and Joshua Patras.

"Self-reported quality of life and self-esteem in sad and anxious school children” (2016)

Kristin D. Martinsen, Simon-Peter Neumer, Solveig Holen, Trine Waaktaar, Anne Mari Sund and Philip C. Kendall.

"Study protocol of an RCT of EMOTION: An indicated intervention for children with symptoms of anxiety and depression" (2016)

Joshua Patras, Kristin Dagmar Martinsen, Solveig Holen, Anne Mari Sund, Frode Adolfsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen and Simon-Peter Neumer.

"Prevention of Anxiety and Depression in Children: Acceptability and Feasibility of the Transdiagnostic EMOTION Program" (2016)

Kristin D. Martinsen, Philip C. Kendall, Kevin Stark, Simon-Peter Neumer.

 

 

 

24.05.2019  

Kontakt oss


Simon-Peter Neumer

Prosjektleder og forsker


958 20 508

simon-peter.neumer@r-bup.no

Les mer om Simon-Peter


Kristin Martinsen

Forsker


995 86 031

kristin.martinsen@r-bup.no

Les mer om Kristin

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send