Sov godt, lille skatt!

shutterstock_1011083758

RBUP har i samarbeid med Rådet for psykisk helse fått midler fra Stiftelsen Dam for å utvikle nettbasert veiledning for foreldre til barn som har søvnvansker. Når tiltaket er klart i 2022, vil det være et veiledet program for bruk i helsestasjonstjenesten rettet mot foreldre og barn fra 6 måneder og opptil 3 år.

Søvn er et biologisk behov som er like viktig som mat for at vi skal overleve. Det er helt essensielt for barnets vekst og utvikling, fysisk og mental helse, og familiens velvære og fungering. Likevel strever om lag 10% av norske sped- og småbarn med innsovning om kveldene og omtrent 20% vil våkne 3 eller flere ganger om natten, og dermed er det lett å få for lite søvn. Dette blir det også mange trøtte og slitne foreldre av.

Vi søker foreldre, helsesykepleiere og frivillige

Prosjektet søker nå deltakere til forsknings- og utviklingsprosjektet og har åpnet for påmelding for foreldre, helsesykepleiere og frivillige/koordinatorer i ideell sektor.

Hvis du lurer på om du kan delta, gå inn på informasjonsskrivet for foreldre eller helsesykepleiere, koordinatorer og frivillige, les mer om prosjektet og se om du oppfyller kriteriene for å delta.

Prosjektet skal først gjennomføre fokusgrupper hvor vi snakker med foreldre med barn 0 til 5 år som strever med søvnvansker eller som nylig har erfart hvordan det er å ha et barn som ikke vil sove. Det vi ønsker å finne ut av er hva slags hjelp og støtte foreldre har fått og hva de trenger.

Vi vil også snakke med helsesykepleiere for å finne ut og hva slags råd og veiledning de gir til foreldre og barn som strever med søvn. Hvilke erfaringer har de med disse foreldrene og hva slags råd og veiledning synes å fungere godt?

For fokusgruppene er det viktig at foreldre og helsesykepleiere bor i Oslo-området. Men for utprøvingen av programinnhold, skal alt foregå elektronisk slik at foreldre, helsesykepleiere, koordinatorer og frivillige kan komme fra hele landet.

Basert på hva foreldre og helsesykepleiere forteller oss, skal vi utvikle innhold til programmet som så testes ut, tas med tilbake til tegnebrettet, justeres og tilpasses og testes på nytt. 

– Målet er at vi lager et program som virker akseptabelt og gjennomførbart, og at ikke problemer med den tekniske løsningen, designet, eller innholdet skal gjøre det vanskelig for foreldre og helsesykepleiere å ta det i bruk, sier Filip Drozd.

Foreldre: Få mer informasjon og delta i fokusgruppeintervju og utprøving av innhold.

Helsesykepleiere og frivillige: Få mer informasjon og delta i fokusgruppeintervju og utprøving av innhold.

Smittevern

RBUP følger offentlige myndigheters gjeldende anbefalinger og tiltak for smittevern. 

Helsedirektoratets vurdering om håndtering av covid-19, revidert 7. mai, tillater grupper på inntil 50 personer med minst 1 meters avstand med en ansvarlig arrangør, så lenge hensyn til smittevern blir ivaretatt.

Dette har RBUP fått til gjennom blant annet økt renhold og tilrettelegging av våre lokaler for gjennomføring av enkelte aktiviteter.  

Det betyr at foreldre, helsesykepleiere og frivillige nå kan melde seg på prosjektet og vi kan gjennomføre fokusgruppeintervjuer på en trygg og forsvarlig måte.

Forutsetningen for å delta er at du er frisk. Det betyr at dersom du er i karantene, har symptomer på sykdom forbundet med covid-19, eller er syk, er det viktig at du gir beskjed og holder deg hjemme. 

Om prosjektet

Sov godt, lille skatt! er støttet av Stiftelsen Dam og Rådet for psykisk helse, og er et samarbeidsprosjekt med Helse Bergen, Universitetet i Bergen og Youwell. I tillegg består prosjektgruppen av syv ulike brukere og organisasjoner som representerer de ulike målgruppene for prosjektet. 

– Det vil være avgjørende for prosjektet å kunne innhente erfaringer og få innspill underveis i alle faser av prosjektet, fra planlegging til gjennomføring og bruk av tiltaket, fra foreldre som har barn med søvnvansker og helsesykepleiere som møter disse foreldrene og barna, og utforske mulighetene for bruk i frivillig og ideell sektor også, sier Filip Drozd. Han er prosjektleder og har jobbet i mange år med tiltaksforskning og -utvikling, deriblant nettbaserte programmer.

Fra neste år er planen å prøve ut programmet i praksis, på foreldre og barn, med veiledning fra helsesykepleiere, og forhåpentligvis med noen frivillige. Prosjektet vil derfor være avhengig av et tett og godt samarbeid med tjenestene og deltakerne.

Hvordan kom vi frem til søvn?

RBUP skal være en «tjeneste for tjenestene» og bidra til kvalitetsforbedring i tjenestene. For å få oversikt gjennomførte Hege Therese Størksen og medarbeidere en kartleggingsundersøkelse med over 2 800 ledere og ansatte som jobber med de minste barna. Parallelt med dette arbeidet har hun også laget en oversikt over kunnskapshull på veiledning av foreldre på nettet. 

– Resultatene fra kartleggingsundersøkelsen viste at et stort flertall av ledere og ansatte vurderte nettbaserte tiltak for søvn som nyttig, sier hun. Det var små forskjeller mellom ulike tjenester, men helsestasjonstjenesten var tydeligere på nytteverdien av et slikt tiltak for dem. Samtidig viste oversikten over kunnskapshull at det er gjort lite på søvn og at forskningsbaserte tiltak for søvn, er lite utbredt. Dermed gikk startskuddet for Sov godt, lille skatt!

 

Prosjektgruppe ved RBUP

Hege Therese Størksen, postdoktor
E-post: hege.storksen@r-bup.no, mob: 959 72 822

Silje Marie Haga, forsker
E-post: smh@r-bup.no, mob: 930 86 870

 

23.05.2018  

Kontakt oss


Filip Drozd

Forsker


975 16 188

filip.drozd@r-bup.no

Les mer om Filip

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send