Sov godt, lille skatt!

shutterstock_1011083758

RBUP har i samarbeid med Rådet for psykisk helse fått midler fra Stiftelsen Dam for å utvikle nettbasert veiledning for foreldre til barn som har søvnvansker. Når tiltaket er klart i 2022, vil det være et veiledet program for bruk i helsestasjonstjenesten rettet mot foreldre og barn fra 6 måneder og opptil 3 år.

Søvn er et biologisk behov som er like viktig som mat for at vi skal overleve. Det er helt essensielt for barnets vekst og utvikling, fysisk og mental helse, og familiens velvære og fungering. Likevel strever om lag 10% av norske sped- og småbarn med innsovning om kveldene og omtrent 20% vil våkne 3 eller flere ganger om natten, og dermed er det lett å få for lite søvn. Dette blir det også mange trøtte og slitne foreldre av.

Om prosjektet

Sov godt, lille skatt! er et samarbeidsprosjekt med Rådet for psykisk helse, Helse Bergen, Universitetet i Bergen og Youwell. I tillegg består prosjektgruppen av syv ulike brukere og organisasjoner som representerer de ulike målgruppene for prosjektet. 

– Det vil være avgjørende for prosjektet å kunne innhente erfaringer og få innspill underveis i alle faser av prosjektet, fra planlegging til gjennomføring og bruk av tiltaket, fra foreldre som har barn med søvnvansker og helsesykepleiere som møter disse foreldrene og barna, og utforske mulighetene for bruk i frivillig og ideell sektor også, sier Filip Drozd. Han er prosjektleder og har jobbet i mange år med tiltaksforskning og -utvikling, deriblant nettbaserte programmer.

Fra neste år er planen å prøve ut programmet i praksis, på foreldre og barn, med veiledning fra helsesykepleiere, og forhåpentligvis med noen frivillige. Prosjektet vil derfor være avhengig av et tett og godt samarbeid med tjenestene og deltakerne.

Hvordan kom vi frem til søvn?

RBUP skal være en «tjeneste for tjenestene» og bidra til kvalitetsforbedring i tjenestene. For å få oversikt gjennomførte Hege Therese Størksen og medarbeidere en kartleggingsundersøkelse med over 2 800 ledere og ansatte som jobber med de minste barna. Parallelt med dette arbeidet har hun også laget en oversikt over kunnskapshull på veiledning av foreldre på nettet. 

– Resultatene fra kartleggingsundersøkelsen viste at et stort flertall av ledere og ansatte vurderte nettbaserte tiltak for søvn som nyttig, sier hun. Det var små forskjeller mellom ulike tjenester, men helsestasjonstjenesten var tydeligere på nytteverdien av et slikt tiltak for dem. Samtidig viste oversikten over kunnskapshull at det er gjort lite på søvn og at forskningsbaserte tiltak for søvn, er lite utbredt. Dermed gikk startskuddet for Sov godt, lille skatt!


Prosjektgruppe ved RBUP

Hege Therese Størksen, postdoktor
E-post: hege.storksen@r-bup.no, mob: 959 72 822

Silje Marie Haga, forsker
E-post: smh@r-bup.no, mob: 930 86 870

 

23.05.2018  

Kontakt oss


Filip Drozd

Forsker


975 16 188

filip.drozd@r-bup.no

Les mer om Filip

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send