Mamma Mia - et internettprogram for å fremme god psykisk helse i svangerskap og barseltid for alle gravide

Mamma Mia - No Background

Forskningsprosjektet «MaMi trial» har til hensikt å fremme god psykisk helse hos gravide og nybakte mammaer gjennom svangerskapet og barseltiden. Gjennom prosjektet skal internettprogrammet «Mamma Mia» implementeres ved helsestasjonstjenester, og jordmødre og helsesykepleiere skal få opplæring i hvordan veilede gravide og barselkvinner i bruken av Mamma Mia.

Svangerskapet og tiden etter fødsel innebærer sterke følelser av både glede, spenning, engstelse og ambivalens. Noen vil oppleve det vi kaller barseldepresjon, som preges av en følelse av nedstemthet og håpløshet. «Mamma Mia» er et universalforebyggende internettprogram rettet mot alle gravide og nybakte mødre, og det har som hensikt å støtte kvinnen på veien mot å bli mamma, samt være en støtte og hjelp i de første viktige månedene etter fødsel. Mamma Mia følger kvinnen fra midten av svangerskapet til babyen er 6 måneder gammel. Mamma Mia er basert på forskning og klinisk erfaring innen spedbarns helse og psykisk helse, og tilbyr kvalitetssikret informasjon som er faglig forankret. Tilbakemeldinger fra gravide og nybakte mødre har stått sentralt i utviklingen av programmet. 

Mamma Mia virker

Dette forskningsprosjektet er en videreføring av den første Mamma Mia studien der 1342 kvinner deltok. Resultatene fra den første Mamma Mia studien viste at Mamma Mia reduserer depressive symptomer og fremmer økt subjektivt velvære i svangerskapet og de første viktige månedene etter fødselen, og at programmet oppleves som en støtte i denne viktige livsfasen. Samtidig viste studien at kvinnene ønsker støtte fra jordmødre og helsesøstre i bruken av programmet, samt at kvinner med lavere utdanning og høyere grad av depresjon ved oppstart var noe mer tilbøyelig til å falle fra programmet og studien. Hovedmålsettingen med denne studien er å evaluere hvordan støtte fra jordmødre og helsesøstre påvirker effekten av «Mamma Mia».

Kombinerer forskning med lokal tilpasning

Forskningsprosjektet er både en intervensjons- og implementeringsstudie. Prosjektet har fått bevilget syv millioner fra Forskningsrådet. Prosjektet starter høsten 2020 og varer fram til høsten 2030. 

Samarbeidspartnere

RBUP Øst og Sør er den ansvarlige organisasjonen, men gjennomføring av prosjektet er et samarbeid mellom ansatte i helsestasjonstjenester, forskere, undervisere, og representanter fra brukerorganisasjoner.

Forskningsprosjektet er en del av et internasjonalt samarbeid med forskere i USA og Tyskland.

17.03.2020  

Kontakt oss


Silje Marie Haga

Forsker / Researcher


930 86 870

smh@r-bup.no

Les mer om Silje Marie


Filip Drozd

Forsker / Researcher


975 16 188

filip.drozd@r-bup.no

Les mer om Filip

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send