Kompetansesatsing kommunalt barnevern

shutterstock_1028583568

En støtte til barnevernets eget utviklingsarbeid. Fokuset vil være barneverntjenestens eget arbeid med undersøkelse og hjelpetiltak. Traumeperspektivet og brukermedvirkning er gjennomgående temaer i hele programmet.

Dette tjenestestøtteprogrammet er en del av Barne- og familiedepartementets strategiplan 2018-2024 «Mer kunnskap - bedre barnevern». Målsettingen er at tjenestene som deltar på programmet skal oppnå en forbedret og systematisert praksis som fører til bedre kvalitet i barnevernarbeidet og bedre tjenester til barna og familiene.

Les mer om programmet på kommunaltbarnevern.no

23.07.2019  

Kontaktperson


Oda Skagseth

Prosjektkoordinator/prosjektleder


900 48 983

oda.skagseth@r-bup.no

Les mer om Oda

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send