Bli med i et forskningsprosjekt om skolemestring hos barn!

shutterstock_183147242

Vi søker familier som har barn i skolealder og hjelpetiltak hos barnevernet

Fordeler ved å delta:

 • Mer fokus på skolegangen til ditt barn
 • Du lærer mer om ditt barns styrker og utfordringer
 • Alle familier som deltar får kinobilletter

Hva handler studien om?

 • Hjelpe familier i barnevernet med barnas mestring i skolen
 • Finne ut om skolestøtte fra barnevernet hjelper

Hva beyr det å delta?

 • Være med på intervju og tester tre ganger i løpet av 12 mnd
 • Tilfeldig fordeling til å få;
  • vanlig skolestøtte sammen med hjelpetiltaket, eller
  • ekstra mye skolestøtte sammen med hjelpetiltaket
 • Alle opplysninger om dere behandles konfidensielt

Hvem kan delta?

Familier som mottar hjelpetiltak i barnevernet og har barn i 1.-7. klasse.

Hvordan delta?

Gi beskjed til deres kontaktperson i barnevernet. Med deres tillatelse vil forskerne ta kontakt med dere og gi mer informasjon.

02.09.2019  

Logo KOBA Mestring i skolen_small

Kontakt oss


Ingvild Barbara Follestad

Seniorkonsulent


479 96 206

ibf@r-bup.no

Les mer om Ingvild


Kristine Amlund Hagen

Spesialrådgiver


934 10 243

kristine.amlund.hagen@r-bup.no

Les mer om Kristine

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send