Informasjon til deg som jobber med ungdom

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), i samarbeid med Mental Helse Ungdom, skal implementere en metode kalt «Hva er viktig for deg?» (HEVD) i kommunale psykiske helsetjenester. HEVD-fremgangsmåten skal støtte opp under ungdommens muligheter til brukermedvirkning. I denne studien ønsker vi å se om man som behandler opplever dette som nyttig, og om metoden kan ha en effekt på ungdommers opplevde livskvalitet, autonomi og psykiske helsetilstand.
 

HVA INNEBÆRER DELTAGELSE I STUDIEN FOR DEG?

Det er i hovedsak tre ting vi trenger hjelp til:

Informere hver nye ungdom du oppsøkes av om HEVD-studien.
Bruke HEVD-verktøyet sammen med de ungdommene det gjelder.
Svare på noen få spørsmål angående tilbudet som ungdommen fikk.
Ungdommene vil også motta elektroniske spørreskjemaer om psykisk helse, livskvalitet og brukermedvirkning, men du er ikke involvert i utfyllingen av disse.
 
HVA FÅR DU IGJEN FOR Å VÆRE MED?

Først og fremst vil du være med på å løfte forskning som handler om ungdoms psykiske helse på ungdommens premisser. 

Du vil få nødvendig opplæring i HEVD-metoden, som kan være nyttig for deg også etter prosjektets slutt. Du vil også få jevnlig oppfølging fra RBUP underveis.

I tillegg vil alle deltagere inviteres til et fagseminar hvor forskere og klinikere presenterer resultater av studien og perspektiv på hvordan brukermedvirkning i terapeutisk arbeid kan foregå.


HVA SKJER MED INFORMASJONEN OM DEG? 

Vi samler inn informasjon om arbeidssted, utdannelse, arbeidserfaring osv. I tillegg registrerer vi navn for å vite hvem som har samtykket til å delta i studien. Disse to typene informasjon kan kun kobles sammen med en kode. Denne koden lagres separat fra opplysninger om deg, og det er bare undertegnede og prosjektleder som har tilgang til den. Dette for å ivareta din anonymitet. Vi trenger likevel å oppbevare denne koden dersom vi for eksempel får spørsmål fra en deltager om å slette data som er registrert.

 

Hvis du har noen spørsmål, kan du kontakte:

Thomas Kristian Tollefsen, psykolog og stipendiat ved RBUP

Tlf: 92253279

E-post: thomas.tollefsen@r-bup.no

Nettside:https://www.r-bup.no/no/vi-deler/forskning/hevd

Prosjektleder for forskningsprosjektet er Turid Suzanne Berg-Nielsen, forskningssjef ved RBUP Øst og Sør og professor i barnepsykologi ved NTNU, tsbn@r-bup.no. Forskningsprosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

11.05.2017  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send