Forskning

RBUP driver forskning til nytte for tjenester for barn og unges psykiske helse.

  • - Og oppskriften deler vi blant annet på dagskurs hos oss 23. oktober i Nydalen, forteller forsker og leder av Seksjon for sped- og småbarn i RBUP (Regionssenter for barn og unges psykiske helse), Kari Slinning.


  • Endelig har behandlere i tjenesten tilgang på fersk oppsummert forskning på en oversiktlig og tilgjengelig måte.


  • En fersk studie viser at det nettbaserte selvhjelpsprogrammet Mamma Mia har en tydelig god effekt for gravide og nybakte mødre. - Dette er gode nyheter i forhold til å få programmet ut i svangerskaps- og barselomsorgen, forteller Silje Marie Haga, forsker ved RBUP Helse Sør og Øst.


  • Grete Lillian Moen bruker egne erfaringer når hun underviser fagpersoner og andre i å bli tryggere i møtet med barn og unge som vokser opp i familier med psykisk sykdom.


  • Ny studie identifiserer en gruppe med mødre i risiko for depresjon i barnets første leveår, hvor 42% av disse kvinnene ikke får oppfølging på helsestasjonen.


  • RBUP jobber med å utvikle et nettbasert veiledningstilbud for foreldre til barn i alderen 0-5 år. Når tilbudet etter planen lanseres i 2021, vil det være en metode til bruk for tjenester rettet mot å støtte foreldre gjennom krevende faser i sped- og småbarnstiden.


  • I forskningsprosjektet «Skolehelse» utvikler og prøver forskerne ut et dialogverktøy for helsesøstre i skolehelsetjenesten til bruk i forbindelse med helsesamtalen på 8. trinn. Hensikten med verktøyet er at det skal hjelpe helsesøstre å jobbe i tråd med nasjonale faglige retningslinjer for skolehelsetjenesten.


  • Forskere ved RBUP skal finne ut hvilke resultater Omsorgs- og endringsmodellen (OEM) gir. Målet er at bruk av modellen skal styrke kvaliteten i barneverntjenesten, og forbedre den psykiske helsen og øke livskvaliteten til ungdom i statlige barnevernsinstitusjoner.


  • I forskningsprosjektet «Trygg før 3» skal forskere fra RBUP, RKBU Midt-Norge/NTNU og BI sammen med ansatte i barnehager og kommunen samarbeide for å fremme barns emosjonelle, sosiale og kognitive utvikling i de daglige samspillsituasjonene i barnehagen.


  • I TIM-studien undersøker vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende Barn. Tiltaket er et lavterskeltilbud for engstelige og triste barn.


Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send