Kontorfaglige utdanninger

Kontorfaglig_rbup

Vi i RBUP Øst og Sør tilbyr både utdanninger og fagdager for kontorfaglig ansatte, det vil si for sekretærer, konsulenter, kontorledere og andre som jobber i tilsvarende stillinger i tjenester for barn, unge og deres familier.

Kontorfaglig ansatte har sentrale funksjoner som krever stadig høyere kompetanse. Vi i RBUP Øst og Sør tilbyr derfor en toårig utdanning for kontorfaglig ansatte som jobber i BUP samt en toårig utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunene. Nye kull tas opp hhv våren 2020 for kontorfaglig ansatte i kommunene og høsten 2020 for kontorfaglig ansatte i BUP.

Informasjon om studiene

Utdanningene gir blant annet teoretisk og praktisk forståelse av mellommenneskelig kommunikasjon, kjennskap til lovverk og kvalitetssikring, og forståelse for etiske dilemmaer. De legger opp til refleksjon over egen praksis og forståelse for kontorfaglig ansattes funksjon og rolle i profesjonelle organisasjoner. Utdanningene har opptak annet hvert år og det er mulig å kun ta det første av de to studieårene på hver utdanning.

Det er et bredt tverrfaglig miljø i RBUP Øst og Sør som jobber med utdanningene. Underviserne er forskere og klinikere med god kjennskap til tjenestene, noe som gjør at du både får solid faglig oppdatering og eksempler fra praksis som gjør utdanningen særlig relevant for din arbeidshverdag. En egen ressursgruppe med kontorfaglige ansatte sørger for at innholdet videreutvikles i tråd med tjenestenes og kontoransattes behov.

Målgruppen for studiene

RBUP har en egen utdanning for kontorfaglig ansatte i BUP og en annen for ansatte i kommunene. Utdanningen for ansatte i kommunene er også egnet for ansatte i tjenester som PPT, statlig barnevern og familievern samt private barnevernsinstitusjoner. Søkere fra andre tilsvarende tjenester vil bli vurdert særskilt. 

Fagdager

I tillegg til de to utdanningene arrangerer vi årlige fagdager. Vi har to sammenhengende fagdager i januar for kontorfaglig ansatte som jobber på helsestasjon. En årlig fagdag for kontorfaglig ansatte i barnevernet, og en årlig fagdag for familiens hus/familiesentre som er tett knyttet til Ledernettverket. Se kurskalenderen for datoer.

På fagdagene legger vi opp til refleksjon og erfaringsutveksling og tar opp temaer som feltet er opptatt av. Vi tar gjerne imot innspill til temaer du som deltaker ønsker at vi skal belyse.

02.10.2018  

Du er kanskje også interessert i

Skreddersydd opplæring


RBUP tilbyr kompetanseheving som kurs og foredrag på forespørsel for tjenester som arbeider med barn og unge og deres familier.

Les mer

Kurs og utdanning


RBUP tilbyr kurs, etter- og videreutdanning for fagfolk i barnehage, skole, barnevern, kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester for barn og unge.

Les mer

Kontakt oss


Reidunn Hallan

Prosjektkoordinator


917 59 839

reidunn.hallan@r-bup.no

Les mer om Reidunn

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send