Kontorfaglige utdanninger og fagdager/kurs

Kontorfaglig_rbup

RBUP Øst og Sør tilbyr både utdanninger og fagdager for kontorfaglig ansatte, det vil si for sekretærer, konsulenter, kontorledere og andre som jobber i tilsvarende stillinger i tjenester for barn, unge og deres familier.

Tilbudene har sin bakgrunn i at kontorfaglig ansatte har sentrale funksjoner i tjenestene med stor betydning for barn og unge og at arbeidet krever stadig høyere kompetanse. Arbeidet er forankret i et bredt tverrfaglig miljø på RBUP og i kontakt med kontorfaglige ute i tjenestene. RBUP Øst og Sør tilbyr derfor én toårig utdanning for kontorfaglig ansatte som jobber i BUP og én toårig utdanning for kontorfaglig ansatte i helse og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier i kommunene, PPT og statlig barnevern og familievernet.

Nytt kull 1. år i BUP-utdanningen startet 23. november 2020. Mer informasjon om dette studiet.

1. studieår av utdanningen for helse- og sosialfaglig tjenester i kommunene, for PPT og noen statlige tjenester startet opp våren 2020. Mer informasjon om den pågående utdanningen. Nytt 1. årskull planlegges med oppstart våren 2022.

Begge utdanningene er toårige, men det søkes for ett år av gangen fordi det skal være mulig bare å ta det første året.

Informasjon om studiene

Utdanningene gir blant annet teoretisk og praktisk forståelse av mellommenneskelig kommunikasjon, kjennskap til lovverk og kvalitetssikring, og forståelse for etiske dilemmaer. De legger opp til refleksjon over egen praksis og forståelse for kontorfaglig ansattes funksjon og rolle i profesjonelle organisasjoner. Utdanningene har opptak annet hvert år, og det er mulig å kun ta det første av de to studieårene på hver utdanning.

Utdanningene ledes av medarbeidere med lang kontorfaglig erfaring, forankret i et bredt tverrfaglig miljø i RBUP Øst og Sør. Underviserne er forskere og klinikere med god kjennskap til tjenestene, noe som gjør at studentene både får solid faglig oppdatering og eksempler fra praksis som gjør utdanningen særlig relevant for arbeidshverdagen. En egen ressursgruppe med kontorfaglige ansatte sørger for at innholdet videreutvikles i tråd med tjenestenes og kontoransattes behov.

Målgruppen for studiene

Søkere til 1.år av BUP- utdanningen må være fast ansatt i en kontorfaglig stilling i BUP.

Søkere til 1.år av Utdanningen for helse- og sosialfaglige tjenester i kommune, PPT, statlig eller privat barnevern og familievern må være fast ansatt i en kontorfaglig stilling i en av de nevnte tjenester. Søkere fra andre tjenester vil bli vurdert særskilt.

For begge utdanninger gjelder at leder må godkjenne søknaden for å bekrefte at studentene får fri til samlingene. Leder kan også godkjenne at vikarer/midlertidig ansatte får søke.

Opptakskrav

Opptak krever studiekompetanse eller realkompetanse. Realkompetanse innebærer at søker må være 23 år og ha minst 5 års relevant erfaring på heltid. 3 av disse årene må være i en jobb som er relevant for utdanningen, 2 år kan være omsorg for barn, organisasjonserfaring, frivillig arbeid o.l.

Fagdag for kontorfaglige i helsestasjon 25.januar 2021

De årlige fagdagene blir i år en heldigital fagdag. Se foreløpig program og påmelding til fagdagen

 

28.10.2019  

Du er kanskje også interessert i

Skreddersydd opplæring


RBUP tilbyr kompetanseheving som kurs og foredrag på forespørsel for tjenester som arbeider med barn og unge og deres familier.

Les mer

Kontakt oss


Elisabeth Bjarkø

Studieleder / Programme Manager


410 46 833

elisabeth.bjarko@r-bup.no

Les mer om Elisabeth


Malin Trædal Flem

Prosjektkoordinator / Project Coordinator


947 93 855

malin.tredal.flem@r-bup.no

Les mer om Malin Trædal


Hege Sundstrøm

Rådgiver / Adviser


951 12 629

hege.sundstrom@r-bup.no

Les mer om Hege

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send