Klinisk hypnose

Samspill

RBUP Øst og Sør tilbyr, i samarbeid med Oslo universitetssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge, et ettårig studie i klinisk hypnose for bruk i arbeid med barn og unge.

Hva er klinisk hypnose?

Klinisk hypnose er en ferdighet som involverer kommunikasjon mellom behandler og pasient med det et uttalt mål om mestring, kontroll og symptomreduksjon. En hypnotisk tilstand er en spontant forekommende eller indusert alternativ bevissthetstilstand med sterk konsentrasjon, fokusert oppmerksomhet og skjerpet hukommelse. I en slik tilstand er man ekstra mottakelig for suggesjoner om for eksempel om mestring og smertelindring. Ved å integrere hypnose i klinisk praksis og tilpasse dette til pasientenes utviklingsnivå og mestringsmuligheter, økes sjansen for positive behandlingsresultater. Barn er mer hypnotiserbare enn voksne og metoden kan lett tilpasses barns utviklingsmessige behov.

Klinisk hypnose kan være virksomt i behandling av smerter, angst (inkludert prosedyreangst), depresjon, traumer, enurese, uvaner med mer. Klinisk erfaring tilsier at spesielt barn og unge med traumelidelser og angstlidelser profiterer på denne metoden. Metoden kan kombineres med andre behandlingsformer som kognitiv atferdsterapi, familieterapi, annen psykoterapi eller medikamentell behandling.

Målgruppen

Målgruppen er leger, barneleger, allmennpraktikere, barnepsykiatere, kommunepsykologer og psykologer som arbeider innen helsevern for barn og unge. For optimalt utbytte anbefaler vi at man er minst to fra samme arbeidssted som tar utdanningen parallelt og at arbeidsstedet legger til rette for klinisk praksis underveis.

Læringsmål

Overordnet målsetting er at deltagerne skal tilegne seg kunnskap, ferdigheter og forståelse knyttet til bruk av klinisk hypnose og kommunikasjon. Dette omfatter blant annet: Kunnskap om hypnotiske fenomener som transe, suggesjon, mottagelighet for suggesjon og dissosiasjon, indikasjoner for bruk av hypnose, praktiske ferdigheter samt innblikk i etiske betraktninger knyttet til anvendelse av hypnose.

Det er et mål at deltagerne skal:

  • Kunne integrere hypnose med andre terapeutiske ferdigheter i eget klinisk arbeid med barn, unge og deres familier.
  • Få kunnskap og ferdigheter i bruk av forestillingsbilder og avledningsteknikker ved smertefulle prosedyrer.
  • Få kunnskap om bruk av hypnose i behandling av blant annet funksjonelle smerter (magesmerter, hodepine), enurese, tilstander med angst/engstelse, nattskrekk, søvnvansker og traumer (inkl. behandlingstraumer).
  • Få kunnskap om empiriske funn og indikasjoner for å lære barn selvhypnose.

Undervisning og veiledning

Undervisningen består av fire fellessamlinger à to dager spredt over to semestre. Samlingene vil veksle mellom forelesninger og praktiske øvelser i smågrupper. Det er også tre obligatoriske gruppeveiledninger på totalt 16 timer som legges på egne dager utenom samlingene (hvis mulig dagen før samlingene). Deltagerne må melde seg på en veiledningsgruppe etter førstemann til mølla-prinsippet mht. tidspunkt.

For godkjenning av utdanningen inngår en skriftlig oppgave på ca. 3-5 sider basert på to kasuistikker.

Utdanningen skjer i samarbeid med Avdeling for barn og unges psykiske helse i sykehus, Barne- og ungdomsklinikken Oslo universitetssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge.

20.06.2018  

Kontakt oss


Anne Andersen

Seksjonsleder


993 79 908

anne.andersen@r-bup.no

Les mer om Anne

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send