Intersubjektiv psykoterapi

Intersubjektiv_rbup

Intersubjektiv psykoterapi er knyttet til behandling av barn, unge og deres familier med ulike psykiske vansker. RBUP Øst og Sør tilbyr et toårig deltidsstudie som gir en grundig fordypning i kunnskapsgrunnlaget og hvordan dette oversettes til praktisk klinisk arbeid.

Hva er intersubjektiv psykoterapi?

RBUPs psykoterapiutdanning legger vekt på utviklingspsykologisk kunnskap. Intersubjektiv psykoterapi har fokus på regulering av følelser, oppmerksomhet, livsglede, selvstendighet og livsutfoldelse, og hvordan utviklingen av disse understøttes gjennom relasjonen mellom terapeut og pasient. Den nonverbale og verbale dialogen er byggesteiner i dette arbeidet, og utdanningen vektlegger intersubjektiv deling i terapi som utviklingsfremmende.

Informasjon om studiet

Intersubjektiv psykoterapi er et studium som går over to år og gir en terapeutisk utdanning. Målgruppen for studiet er ansatte i kommunale- og spesialisthelsetjenester som har sitt oppdrag knyttet til barn og unges psykiske helse. For alle søkere gjelder kravet om at de under utdanningen er i arbeidsforhold som gir adgang til å utføre selvstendig behandlingsarbeid med barn, unge og deres familier. 

Teori og praksis

Fordypningen tar høyde for at barn og unges psykiske vansker utvikler seg i et komplekst samspill mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Det gis en grundig innføring i kunnskapsgrunnlaget som er hentet fra empirisk spedbarnsforskning, tilknytningsteori, mentaliseringstradisjonen, nyere forskning på hjernens utvikling, kunnskap fra traumefeltet, nyere utviklingsmodeller samt utviklingspsykopatologien. Vi ser utvikling som en kontinuerlig konstruksjonsprosess. Det første året er viet barneterapiene mens det andre året er viet psykoterapi med ungdom.

Sentrale læringsmål

Vi gir en bred innføring i kunnskapsgrunnlaget gjennom begge årene. Vi legger vekt på utarbeidelse av grundige kasusformuleringer i den biopsykososiale modell for å arbeide med psykologisk forståelse av symptomet og begrunne behandlingsfokus. Deltakerne får særlig trening i å utarbeide tidsavgrensede behandlingsforløp der utviklingsmessige behandlingsmål formuleres og deles med barnet, den unge og familien. Bruken av kasusformulering integreres i behandling som redskap til å evaluere og justere behandlingsforløp underveis.

Det er to sinn som skaper intersubjektivitet, og vi arbeider systematisk med «lydhørheten til den andres sinn». Vi «finstemmer dette instrumentet» gjennom mindfulness-øvelser og andre nærværsøvelser. Det arbeides videre med refleksjon og fordypelse i teori. For å integrere teori og praksis anvendes deltakernes videoopptak fra eget klinisk materiale, der studie og identifisering av mikroprosesser er sentralt. Studiet avsluttes med innlevering av et skriftlig materiale der studentene skal vise hvordan de bruker teorien inn i forståelse, planlegging og gjennomføring av et behandlingsforløp.

Veiledning

Det er krav til 80 timers veiledning som skal ta utgangspunkt i studentens eget arbeid med barn og ungdom. De ulike profesjonsforeningene har egne krav til mengde individuell veiledning eller veiledning i gruppe.

Neste opptak er planlagt høsten 2020, med mulighet for påmelding i løpet av våren 2020. 

Kontakt oss


Heidi Brautaset

Studieleder


416 94 048

heidi.brautaset@r-bup.no

Les mer om Heidi

Du er kanskje også interessert i

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send