Familieterapi

Gina Hægland er studieleder ved RBUPs utdanning i familieterapi

Familieterapi har lenge vært en viktig tilnærming til psykiske, psykosomatiske og mellommenneskelige problemer. RBUP Øst og Sør tilbyr et toårig deltidsstudie som gir en bred innføring i de sentrale og anvendte familieterapeutiske teoriene og arbeidsmetodene på området.

Hva er familieterapi?

Familieterapi gir familien mulighet til å snakke sammen med støtte og veiledning fra en terapeut. Når vi er i krise eller har problemer kan vi oppleve å ikke bli hørt og forstått. Vi kan oppleve at de vi snakker med blir mer opptatt av å forsvare og forklare seg enn å forstå hva vi har på hjertet. Dette mønsteret hjelper familieterapeuter familiene med å bryte. Både voksne og barn kan få hjelp til å forholde seg til hverandre på en måte som skaper størst mulig trygghet for alle i familien. Som terapiform har familieterapi vokst i omfang og betydning siden den ble introdusert i Norge på midten av 1960-tallet. Fremgangsmåten har sitt utgangspunkt i systemtenkning, kommunikasjonsteorier og teorier om endring i klinisk arbeid med mellommenneskelige relasjoner. 

Informasjon om studiet

Familieterapi er et deltidsstudie over to år som gir en klinisk utdanning i systemisk/språkbasert og narrativ terapi. Deltidsstudiet er et samarbeid mellom RBUP Øst og Sør og Institute of Family Therapy i London. Opptak høsten 2019 vil ikke gi studiepoeng.

Teori og praksis 

På studiet Familieterapi gir vi en bred innføring i de sentrale familieterapeutiske teoriene som er anvendt i arbeid med barn, ungdom og deres familier. For at studiet skal være så nyttig som mulig er vi opptatt av å trekke deltakernes egne erfaringer inn i undervisningen. Det gjør vi blant annet ved å bruke videoopptak av deltakerne i deres egne kliniske arbeid. Videoopptakene blir brukt både i undervisningen og i veiledningsgruppene

Sentrale læringsmål

Vi ønsker å gi en bred innføring i de sentrale familieterapeutiske teoriene som er anvendt i arbeid med barn, ungdom og deres familier. Når du har fullført studiet skal du:

  • kjenne til sentrale teorier og metodiske tilnærminger innen familieterapifeltet 
  • kunne anvende familieterapeutiske teorier og metoder i arbeid med barn, ungdom og familier 
  • kunne anvende system- og relasjonsorienterte tilnærminger i arbeid med familier, samarbeidende instanser og større nettverk 

Kontakt oss


Gina Hægland

Studieleder/gruppeleder for familieterapi


920 40 512

gina.hegland@r-bup.no

Les mer om Gina

Du er kanskje også interessert i

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send