Familieterapi

Gina Hægland er studieleder ved RBUPs utdanning i familieterapi

Familieterapi har lenge vært en viktig tilnærming til psykiske, psykosomatiske og mellommenneskelige problemer. RBUP Øst og Sør tilbyr et toårig deltidsstudie som gir en bred innføring i de sentrale og anvendte familieterapeutiske teoriene og arbeidsmetodene på området.

Hva er familieterapi?

Familieterapi gir familien mulighet til å snakke sammen med støtte og veiledning fra en terapeut. Når vi er i krise eller har problemer kan vi oppleve å ikke bli hørt og forstått. Vi kan oppleve at de vi snakker med blir mer opptatt av å forsvare og forklare seg enn å forstå hva vi har på hjertet. Dette mønsteret hjelper familieterapeuter familiene med å bryte. Både voksne og barn kan få hjelp til å forholde seg til hverandre på en måte som skaper størst mulig trygghet for alle i familien. Som terapiform har familieterapi vokst i omfang og betydning siden den ble introdusert i Norge på midten av 1960-tallet. Fremgangsmåten har sitt utgangspunkt i systemtenkning, kommunikasjonsteorier og teorier om endring i klinisk arbeid med mellommenneskelige relasjoner. 

Informasjon om studiet

Familieterapi er et deltidsstudie over to år som gir en klinisk utdanning i systemisk/språkbasert og narrativ terapi. Deltidsstudiet er et samarbeid mellom RBUP Øst og Sør og Institute of Family Therapy i London. Opptak høsten 2019 vil ikke gi studiepoeng.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er fagfolk med helse- og sosialfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå og som arbeider med barn, ungdom og familier.
Opptakskrav er minimum 3-årig høgskole / universitets-utdanning i helse-, sosial- og velferdsfag eller annen relevant utdanning på minst bachelornivå. Søkerne må ha minst to års relevant praksis etter endt grunnutdanning. RBUP foretar prioritering mellom søkerne.

Teori og praksis 

På studiet Familieterapi gir vi en bred innføring i de sentrale familieterapeutiske teoriene som er anvendt i arbeid med barn, ungdom og deres familier. For at studiet skal være så nyttig som mulig er vi opptatt av å trekke deltakernes egne erfaringer inn i undervisningen. Det gjør vi blant annet ved å bruke videoopptak av deltakerne i deres egne kliniske arbeid. Videoopptakene blir brukt både i undervisningen og i veiledningsgruppene

Sentrale læringsmål

Vi ønsker å gi en bred innføring i de sentrale familieterapeutiske teoriene som er anvendt i arbeid med barn, ungdom og deres familier. Når du har fullført studiet skal du:

  • kjenne til sentrale teorier og metodiske tilnærminger innen familieterapifeltet 
  • kunne anvende familieterapeutiske teorier og metoder i arbeid med barn, ungdom og familier 
  • kunne anvende system- og relasjonsorienterte tilnærminger i arbeid med familier, samarbeidende instanser og større nettverk 

Søk på videreutdanning i familieterapi 2020-2022

Kontakt oss


Gina Hægland

Studieleder/gruppeleder for familieterapi


920 40 512

gina.hegland@r-bup.no

Les mer om Gina

Du er kanskje også interessert i

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send