Familieterapi

Gina Hægland er studieleder ved RBUPs utdanning i familieterapi

Familieterapi har lenge vært en viktig tilnærming til psykiske, psykosomatiske og mellommenneskelige problemer. RBUP Øst og Sør tilbyr et toårig deltidsstudie som gir en bred innføring i de sentrale og anvendte familieterapeutiske teoriene og arbeidsmetodene på området.

NB! Ny og utsatt påmeldingsfrist: 1. juni 2020

Hva er familieterapi?

Familieterapi gir familien mulighet til å snakke sammen med støtte og veiledning fra en terapeut. Når vi er i krise eller har problemer kan vi oppleve å ikke bli hørt og forstått. Vi kan oppleve at de vi snakker med blir mer opptatt av å forsvare og forklare seg enn å forstå hva vi har på hjertet. Dette mønsteret hjelper familieterapeuter familiene med å bryte. Både voksne og barn kan få hjelp til å forholde seg til hverandre på en måte som skaper størst mulig trygghet for alle i familien og som bidrar med endringsskapende prosesser. Som terapiform har familieterapi vokst i omfang og betydning siden den ble introdusert i Norge på midten av 1960-tallet. Fremgangsmåten har sitt utgangspunkt i systemtenkning, kommunikasjonsteorier og teorier om endring i klinisk arbeid med mellommenneskelige relasjoner.

Informasjon om studiet

Videreutdanningen i familieterapi er et deltidsstudie over to år som gir en klinisk utdanning i familieterapeutisk tenkning og familieterapeutiske endringsteorier og metoder.

Studiet gir for tiden ikke studiepoeng.

Videreutdanningen gir vi en bred innføring i de sentrale familieterapeutiske teoriene som er anvendt i arbeid med barn, ungdom og deres familier. For at studiet skal være så klinisk relevant som mulig trekker vi deltakernes egne erfaringer fra praksis inn i undervisningen. Dette gjør vi blant annet gjennom bruk av videomateriale.

Når du har fullført studiet skal du:

  • kjenne til sentrale teorier og metodiske tilnærminger innen familieterapifeltet
  • kunne anvende familieterapeutiske teorier og metoder i arbeid med barn, ungdom og familier
  • kunne anvende system- og relasjonsorienterte tilnærminger i arbeid med familier, samarbeidende instanser og større nettverk

Praktisk informasjon om undervisningen:

Det er to dagers samlinger en gang i måneden med i alt 10 samlinger pr. studieår. Undervisningen er en blanding av forelesninger og egenaktivitet. Det er krav om 80% tilstedeværelse.

Undervisningen foregår i RBUPs lokaler i Nydalen.

Veiledning:

Ved siden av undervisningen er det krav om totalt 120 timer veiledning. Dette tilsvarer ca. en dag i måneden over 2 år. RBUP gir tilbud om tilrettelagt gruppeveiledning for studentene. Veiledningen foregår i RBUPs lokaler i Nydalen.

Krav om videomateriale til undervisning og veiledning:

Det er et krav at studentene har med seg videoopptak av eget arbeid til både undervisning og veiledning.

Pris:

Semesteravgift: Kr. 15.400,- Dette inkluderer veiledning (Kr. 5.400,- pr. semester, 120 timer totalt). Forbehold om prisjustering.

Annet:

Videreutdanningen er et samarbeid mellom RBUP Øst og Sør og Institute of Family therapy i London (IFT). Avsluttende eksamen er en videoeksamen på engelsk med IFT tilstede som sensorer.

Målgruppe

Fagfolk med helse- og sosialfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå og som arbeider med barn, ungdom og familier.

Opptakskrav er minimum 3-årig høgskole / universitets-utdanning i helse-, sosial- og velferdsfag eller annen relevant utdanning på minst bachelornivå.

Søkerne må ha minst to års relevant praksis etter endt grunnutdanning og må være i minst 50% relevant praksis under hele studieforløpet. Relevant praksis vil si praksis med mulighet for endringsskapende arbeid med barn, unge og deres familier.

RBUP foretar prioritering mellom søkerne.

Søk på videreutdanning i familieterapi 2020-2022

Kontakt oss


Gina Hægland

Studieleder/gruppeleder for familieterapi


920 40 512

gina.hegland@r-bup.no

Les mer om Gina

Du er kanskje også interessert i

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send