Å ta opp uro

Trist jente

RBUP Øst og Sør tilbyr treneropplæring i Uro-metoden til ansatte som jobber med barn og unge.

"Å ta opp uro" er en metode som skal bidra til at terskelen for tidlig intervensjon senkes. Ved å ta opp uro tidligst mulig med den det gjelder, på en gjennomtenkt og konkret måte, øker sannsynligheten for en god dialog og åpent samarbeid. Metoden er utviklet av Esa Eriksson og Tom Arnkil ved Helse og Velferdsetaten i Helsingfors. RBUP tok fra høsten 2017 over ansvar for treneropplæringen fra Søndre Nordstrand som har jobbet med uro siden 2009.

Uro-metoden er et universelt forebyggende tiltak som kan bidra til bedre og mer åpent samarbeid med barn, unge, foreldre og samarbeidspartnere. Opplæring og praktisk øvelse av metoden er avgjørende for å sikre gode resultater.

Tilbys alle

Alle som arbeider med og rundt barn og ungdom og familier i kommunen kan ha nytte av urometoden. Opplæringen vil gi:

  • Inngående kjennskap til, og erfaring i bruk av metoden
  • Kompetanse til å gjennomføre opplæring i metoden for ansatte i egen kommune/bydel

RBUP Øst og Sør tilbyr opplæring

Treneropplæring tilbys på RBUP og etter behov. Det er ønskelig at minimum fire ansatte fra hver kommune deltar. I løpet av opplæringen skal deltakerne, i team på fire, gjennomføre opplæring for ansatte i egen kommune. Målet med opplæringen er at deltakerne etter endt utdanning skal fortsette med opplæring av ansatte i egen kommune og på den måten sørge for at metoden blir en del av daglig praksis. Ledelsesforankring er nøkkelen til gode resultater.

Vi anbefaler tjenesteleder å ta kontakt for tilpasset opplæring: http://www.r-bup.no/no/vi-tilbyr/skreddersydd-opplaering.

Vi tilbyr også treneropplæring på RBUP. Følg med i vår kursliste.

22.06.2018  

Kontakt oss


Elisabeth Hellzén

Spesialrådgiver


980 37 337

elisabeth.hellzen@r-bup.no

Les mer om Elisabeth


Kristin Fløtre

Spesialrådgiver


951 67 247

kristin.flotre@r-bup.no

Les mer om Kristin

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send