SDQ

SDQ er et kort screeninginstrument for vurdering av mental helse hos barn/unge. Den første versjonen (for foreldre) ble utviklet av Robert Goodman i England (Goodman 1997).

 
Det har senere vært en betydelig videreutvikling, med skjema for ulike informanter (ungdom, foreldre og lærere), egen skåring for betydningen av problemene, samt follow-up-skjema. Skjemaene er oversatt til mange språk og benyttes allerede i stor grad i forskningsprosjekter, både epidemiologisk og klinisk forskning.

SDQ brukes i mange prosjekter i Norge, og vi får snart norske resultater fra representative utvalg. 

Forsker I, Sonja Heyerdahl, publiserte i 2003 artikkelen:"SDQ - Strengths and Difficulties Questionnarie: En orientering om et nytt spørreskjema for kartlegging av mental helse hos barn og unge, brukt i UNGHUBRO, OPPHED og TROFINN" i Norsk Epidemiologi.

Artikkelen kan lastes ned ved å klikke på tittelen, evt. kan du laste den ned fra Norsk epidemiologi nettsider via lenken i menyen til høyre.

Skjemaet har 25 spørsmål og dekker 5 temaområder:

  1. Emosjonelle symptomer (5 spørsmål)
  2. Atferdsproblemer (5 spørsmål)
  3. Hyperaktivitet/oppmerksomhetsproblemer (5 spørsmål)
  4. Problemer i relasjon til venner (5 spørsmål)
  5. Prososial atferd (5 spørsmål)

Hvert item skåres 0-2, og temaområdene kan skåres separat (range 0-10). I tillegg summeres en Total Problem skåre, (range 0-40) som summen av de 4 problemskalaene (ikke prososial atferd).

Skalaen(e) kan brukes som kontinuerlige variabler, men grenseverdier (cutoff) kan også defineres. Vi vet foreløpig ikke hva som er 'riktig' grenseverdi for norske forhold.

Generelt vet vi at informasjon fra flere informanter (foreldre, lærere, ungdom) er viktig. Hvis skjemaene skal brukes som del av en klinisk vurdering, må man også bruke andre undersøkelsesmetoder, f.eks. intervju.

 

SDQ-S i PsykTestBarn

SDQ-T i PsykTestBarn

08.09.2005  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send