Spedbarnsnettverket

Spedbarnsnettverket har som mål at flere sped- og småbarn og deres familier skal få god hjelp tidlig.

Spedbarnsnettverkets oppgaver er å: 

  • Drive systematisk kompetanseoverføring og implementering i den kommunale helsetjenesten, rusomsorgen, den kommunale barneverntjenesten, psykisk helsevern for barn og unge og statlig regionalt barnevern av kartleggings- og utredningsverktøy, og behandlingsmetodikk.
     
  • Styrke forskningen om tidlig identifisering og hjelpe- og behandlingstiltak til utsatte grupper.
     
  • Gjennomføre prospektive, longitudinelle studier av sped- og småbarn med fokus på anvendt klinisk forskning.
     
  • Bidra med kunnskap om utsatte sped- og småbarn og deres familier til praksisfeltet gjennom forskning av høy internasjonal kvalitet.

 

 

15.01.2018  

Organisering

Spedbarnsnettverket har et nasjonalt mandat og har regionale knutepunkt i alle helseregioner.

Spedbarnsnettverket støtter tjenestene for sped- og småbarn

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send