Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: takk for din paamelding

Annet (14) Ansatte (0)

Foreldre - samtykke

RBUP Øst og Sør

RBUP Øst og Sør bidrar til kvalitetsutvikling i tjenester for barn og unges psykiske helse

Tidlig intervensjon - mestrende barn (TIM)

I TIM-studien undersøkte vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre hadde nytte av å delta i tiltaket Mestrende Barn. Tiltaket er et lavterskeltilbud for engstelige og triste barn.

Med livsmestring på timeplanen

Forespørsel om deltakelse i et forskningsprosjekt.

Skreddersydd opplæring

RBUP tilbyr kompetanseheving som kurs og foredrag på forespørsel for tjenester som arbeider med barn og unge og deres familier.

Nettverk for tjenesteledere

RBUP tilbyr flere nettverk for ledere og nøkkelpersoner i tjenestene for barn, unge og deres familier. Nettverkene har som mål å gi faglig støtte, læring og fellesskap.

Evalueringer

RBUP samarbeider med kommuner, spesialisthelsetjenesten og barnevern om evalueringsarbeid i tjenestene for barn og unge.

Manglende oppfølging av nybakte mødre med depresjonssymptomer

Ny studie identifiserer en gruppe med mødre i risiko for depresjon i barnets første leveår, hvor 42% av disse kvinnene ikke får oppfølging på helsestasjonen.

Materiell til HEVD-studien

På denne siden kan du laste ned oppdatert materiell til HEVD-studien

Materiell til HEVD-studien

På denne siden kan du laste ned oppdatert materiell til HEVD-studien

Kvalitetsutvikling

RBUP samarbeider med kommuner, spesialisthelsetjenesten og barnevern om kvalitetsutvikling og endringsarbeid i tjenestene for barn og unge.

Tusen takk for at du vil være med å teste ut HEVD

Tusen takk for at du vil være med å teste ut HEVD

Støtte til kvalitetsarbeid i tjenestene

RBUP tilbyr hjelp med oversiktsarbeid, kompetanseplanlegging, opplæring, implementering og evaluering.