Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: knatten anne lise

Mamma Mia - en suksess

En fersk studie viser at det nettbaserte selvhjelpsprogrammet Mamma Mia har en tydelig god effekt for gravide og nybakte mødre. - Dette er gode nyheter i forhold til å få programmet ut i svangerskaps- og barselomsorgen, forteller Silje Marie Haga, forsker ved RBUP Helse Sør og Øst.

Lise Mette Eidet

Lise Mette Eidet er forskningskoordinator/rådgiver i Seksjon for oppsummert forskning, forskningsstøtte og formidling. Hun jobber med IN SUM - oppsummert forskning om tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd.

Anne Mellbye

Anne Melbye er designer i Direktørens stab,styrenede organer/strategi /design og jobber med rapporter og maler. Hun leder i tillegg designprosesser og er kommunikasjonsrådgiver.

Anne Liv Askeland

Anne Liv Askeland er seniorrådgiver og forskningskoordinator i Forskergruppe folkehelse og forebygging, prosjektene Trygg før 3, Skolehelse.no og HEVD ("Hva er viktig for deg")

Anne Andersen

Anne Andersen leder Seksjon for utdanning i behandlingsarbeid og har ansvar for etter- og videreutdanninger i kognitiv atferdsterapi, familieterapi, sped - og småbarns psykiske helse og psykoterapi for barn og unge.

Anne Bøe

Anne Bøe jobber som lederstøtte for senterleder Kaja Kierulf.

Ann-Synnøve Willoch

Ann-Synnøve Willoch er regnskapssjef og jobber med lønn og regnskap i Administrasjon IT/ØK/HR

FAGPOLITISK DIREKTØR

Stiftelsen RBUP Øst og Sør skal være en viktig premissleverandør for fag- og tjenesteutvikling i Norge og være synlig i samfunnsdebatten. Vi skal bidra konstruktivt overfor departement og direktorat, mot politikere og overfor tjenestene. Stiftelsens fagpolitikk skal være godt forankret internt og være en viktig del av den faglige plattform for stiftelsen. Vi søker til nyopprettet stilling:

Kontorfaglige utdanninger

Vi i RBUP Øst og Sør tilbyr både utdanninger og fagdager for kontorfaglig ansatte, det vil si for sekretærer, konsulenter, kontorledere og andre som jobber i tilsvarende stillinger i tjenester for barn, unge og deres familier.

Klinisk hypnose

RBUP Øst og Sør tilbyr, i samarbeid med Oslo universitetssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge, et ettårig studie i klinisk hypnose for bruk i arbeid med barn og unge.

Anne Faugli

Anne Faugli er gruppeleder i Seksjon for spesialistutdanning.

Heidi Jacobsen

Heidi Jacobsen jobber som forsker i Seksjon for sped- og småbarn hvor hun blant annet arbeider med en oppfølgingsstudie av sitt doktorgradsprosjekt. Heidi underviser også i tilknytningsrelaterte kartleggingsverktøy til fagpersonell innenfor barnevernet.

Elisabeth Hellzén

Elisabeth Hellzén er studieleder i Seksjon for tjenestestøtte og kurs.

Et lavterskeltilbud for engstelige og triste barn

I TIM-studien undersøker vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende Barn.

Unike kurs som berører

Grete Lillian Moen bruker egne erfaringer når hun underviser fagpersoner og andre i å bli tryggere i møtet med barn og unge som vokser opp i familier med psykisk sykdom.

Ove Dale

Ove Dale er IT-driftsjef og seniorrådgiver, og har blant annet jobbet med flytting fra Lotus Notes til Office 365.

Forskningsassistent og/eller datainnsamler til prosjekt KOBA

Forskergruppe folkehelse og forebygging arbeider inn mot kommunale barn- og ungetjenester. Stillingene som forskningsassistent og datainnsamler er knyttet til prosjektet «Kunnskapsoverføring i barnevernet: Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko» (KOBA). KOBA har som mål å hjelpe familier med barn i 1. -7. klasse som mottar hjelpetiltak fra barneverntjenesten med å mestre skolen bedre. Vi samarbeider med barneverntjenester i Oslo, Bærum og Drammen. Vi søker:

Trygg før 3

I forskningsprosjektet «Trygg før 3» skal forskere fra RBUP, RKBU Midt-Norge/NTNU og BI sammen med ansatte i barnehager og kommunen samarbeide for å fremme barns emosjonelle, sosiale og kognitive utvikling i de daglige samspillsituasjonene i barnehagen.

Spesialrådgiver

Vi søker en person som kan styrke vårt arbeid med kompetanseutvikling for alle som arbeider med forebygging av selvmord og selvskading, i spesialisthelsetjeneste og i kommune.