Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: bente kristin hoegmo

Kristin Espenes

Kristin Espenes er doktogradsstipendiat og forsker på Omsorgs- og endringsmodellen i et prosjekt som har fokus på økt kunnskap om psykisk helse innen barnevernspopulasjonen samt utvikling og implementering av evidensbaserte tjenester innen statlig barnevern. Kristin jobber i seksjonen Forskergruppe forebygging og behandling.

Kristine Horseng Ludvigsen

Kristine Horseng Ludvigsen er rådgiver og prosjektleder for IN SUM-databasen og bidrar også i andre forskningsoppsummeringsprosjekter. Kristine jobber i Seksjon for oppsummert forskning, forskningsstøtte og formidling.

Kristin Martinsen

Kristin (Kicki) Martinsen har de siste årene forsket innen temaet forebygging av angst og depresjon hos barn og unge, og disputerte på dette temaet i mars 2018. Hun holder opplæring i tiltakene Mestrende barn og Mestringskatten og underviser også i bl.a. angst og depresjon på RBUPs metodefordypning i kognitiv atferdsterapi.

Kristin Lund

Kristin Lund jobber som seniorrådgiver i Prosejekt Nurse Family Partnership - Familie for første gang.

Kristine Amlund Hagen

Kristine Amlund Hagen er spesialrådgiver i seksjonen Forskergruppe folkehelse og forebygging.

Kristin Frisch Moe

Kristin Frisch Moe er gruppeleder i Seksjon for utdanning i behandlingsarbeid.

Kristin Fløtre

Kristin Fløtre er spesialrådgiver innen spesialisthelsetjenester og statlig barnevern i Seksjon for tjenestestøtte og kurs.

Organisasjon

RBUP Øst og Sør er ett av tre kompetansesentre i stiftelsen RBUP Øst og Sør. RVTS Øst og RVTS Sør er de to andre sentrene i stiftelsen.

JORDMOR ELLER HELSESØSTER (NFP-SYKEPLEIER, ENGASJEMENT, ROGALAND)

Stiftelsen RBUP Øst og Sør omfatter tre sentre; virksomheten RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og RVTS Sør, og engasjerer om lag 140 årsverk inkludert ledelse og administrasjon på stiftelsesnivå. Vår ambisjon er å være en etterspurt støtte for tjenestene og tjenesteledere. Vi får vårt oppdrag fra myndighetene og skal bidra til bedre kvalitet i alle relevante tjenester, og i folkehelsearbeidet. Vi løser vårt oppdrag ved direkte støtte til ledere og enheter som vi oppnå bedre resultater og gjennom kompetanseprogrammer, annen utdanning, forskning og forbedring av tjenestene og formidling.

CGAS

Helsedirektoratet innfører nye nasjonale retningslinjer for koding av diagnoser i psykisk helsevern for barn og unge etter det multiaksiale klassifikasjonssystemet.

Forskningsassistent og/eller datainnsamler til prosjekt KOBA

Forskergruppe folkehelse og forebygging arbeider inn mot kommunale barn- og ungetjenester. Stillingene som forskningsassistent og datainnsamler er knyttet til prosjektet «Kunnskapsoverføring i barnevernet: Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko» (KOBA). KOBA har som mål å hjelpe familier med barn i 1. -7. klasse som mottar hjelpetiltak fra barneverntjenesten med å mestre skolen bedre. Vi samarbeider med barneverntjenester i Oslo, Bærum og Drammen. Vi søker:

Tidlig intervensjon - mestrende barn (TIM)

I TIM-studien undersøker vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende Barn. Tiltaket er et lavterskeltilbud for engstelige og triste barn.

Omsorgs- og endringsmodellen

Forskere ved RBUP skal finne ut hvilke resultater Omsorgs- og endringsmodellen (OEM) gir. Målet er at bruk av modellen skal styrke kvaliteten i barneverntjenesten, og forbedre den psykiske helsen og øke livskvaliteten til ungdom i statlige barnevernsinstitusjoner.

FAMILIE FOR FØRSTE GANG (NFP) HELSESEKRETÆR 50%

Nurse Family Partnership-programmet (NFP) ble utviklet i USA på 1970-tallet, og har siden blitt videreutviklet og tilpasset for bruk i flere europeiske land. Programmet bygger på intensiv og styrkefokusert oppfølging av førstegangsforeldre i utfordrende livssituasjoner, gjennom flere hjemmebesøk fra tidlig i graviditeten og til barnet har fylt 2 år. NFP skal nå prøves ut i Norge, og i den forbindelse søker vi etter en helsesekretær som kan bistå familiesykepleierne i det daglige virke, og i forhold til innsamling av datamateriale.

Et lavterskeltilbud for engstelige og triste barn

I TIM-studien undersøker vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende Barn.