Søk

URLen du prøvde er ikke tilgjengelig.

Kan noen av disse være siden du leter etter?

Søkeresultat for: asq

Annet (4) Ansatte (2)

Bestill kartleggingsverktøyene ASQ og ASQ: SE

Ages & Stages Questionnaires (ASQ)

ASQ er foreldreutfylte skjemaer for kartlegging og en strukturert samtale om barns utvikling.

Familie for første gang (Nurse family partnership)

Familie for første gang (Nurse family partnership - NFP) er et oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår. RBUP er ansvarlig for å prøve ut programmet i Norge.

Utvikling

Ansatte

Heidi Jacobsen

Heidi Jacobsen jobber som forsker i Seksjon for sped- og småbarn hvor hun blant annet arbeider med en oppfølgingsstudie av sitt doktorgradsprosjekt. Hennes forskningsområder er fosterbarn og barnevern. Heidi underviser også i tilknytningsrelaterte kartleggingsverktøy til fagpersonell innenfor barnevernet.

Sidsel Haug

Sidsel Haug er studieleder for sped- og småbarns psykiske helse samt gruppelærer i Seksjon for utdanning i behandlingsarbeid.