Ruster opp for de viktige samtalene

gutt-funderer-rbup

Mange som jobber med barn og unge synes det kan være vanskelig å ta opp bekymring med barna og foreldrene. RBUP Øst og Sør skal nå tilby utdanning i metoden «Å ta opp uro». Målet er å ruste opp skole- og barnehageansatte i å ta den viktige samtalen – før det blir den vanskelige samtalen.

- Det er en opplæring i å snakke med barna og foreldrene før du blir ordentlig bekymret. Slik beskriver Inger Hodne metoden «Å ta opp uro». Seksjonslederen og psykologen ved RBUP Øst og Sør skal sammen med fire kollegaer delta på utdanningen ved samme navn. Bakgrunnen er at RBUP nå skal overta opplæringsansvaret for å lære opp uro-trenere i mange kommuner.

Mange voksne som arbeider med barn gruer seg for å ta opp saken med foreldrene. De samler ofte «beviser» over tid for å bli sikre i sin sak, eller snakker mye med kollegaer før de tør å gjøre noe med sine bekymringer. Hodne synes det er flott at metoden «Å ta opp uro» forbereder den enkelte på å ta den vanskelige samtalen uten å gå "omveier".
 - Jeg tror det å bruke metoden kan ha en forebyggende effekt. Det trenes på en respektfull måte på å samtale med barn og foreldre om ting fagfolk undrer seg over eller stusser på. Vi er derfor svært glade for at RBUP nå tilbyr utdanning i «Å ta opp uro», sier Hodne.

Målgruppe

Deltakerne på RBUPs første utdanning representerer ulike kommuner, og det er tydelig et stort behov for et verktøy for å ta opp uro. For RBUP Øst og Sør vil det i første omgang være nøkkelpersoner i barnehager og skoler som er i målgruppen for utdanningen. Lederne i kommunen bestemmer hvem som skal delta. De som trenes opp skal kunne trene opp sine kollegaer igjen. På den måten vil mange flere ut i kommunene bli rustet til å ta den viktige samtalen.

Godt integrert

I bydel Søndre Nordstrand har de kurset sine ansatte i metoden «Å ta opp uro» over flere år og metoden er derfor godt integrert i arbeidet.
 - I vår bydel har vi ikke bare brannøvelser og førstehjelpskurs, vi øver oss også på å ta opp uro, forteller Vibeke Mathiesen. Hun er trener på den første utdanningen av «Å ta opp uro» på RBUP Øst og Sør. Til daglig jobber hun som spesialkonsulent i HR-enheten i Søndre Nordstrand. Bydelen kom ved en tilfeldighet over metoden i 2007 og har siden 2009 selv drevet opplæring i den, inntil RBUP Øst og Sør nå overtar stafettpinnen i 2017.

Stort potensiale

I Søndre Nordstrand har de kurset mange ulike yrkesgrupper i metoden og Mathiesen er stolt over å være en del av det innovative arbeidet.
- «Å ta opp uro» stopper ikke å utvikle seg. Vi tenker hele tiden nytt, mer og større, sier Mathiesen. Ansatte som er kurset i bydel Søndre Nordstrand er barnehageansatte, barnevernsansatte, helsesøstre, ansatte i politiet, bydelsdirektør, enhetsledere, ansatte i Nav, fysioterapeuter, Røde Kors-ansatte og ansatte i ulike trossamfunn.

10.04.2017   Hanne Wilhelmsen Giske

Kontakt oss


Inger Elisabeth Hodne

Seksjonsleder


918 26 384

inger.hodne@r-bup.no

Les mer om Inger

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send