Vil du bidra til utvikling i barnevernet i Norge?

Seksjon for tjenestestøtte og kurs har 16 medarbeidere og består av to grupper; en gruppe med prosjektfaglig og kursadministrativ ekspertise, og en tverrfaglig gruppe med spesialistkompetanse i barn og unges psykiske helse og bred erfaring fra tjenestene. Seksjonen har ansvar for mottak av henvendelser fra tjenester og kommuner i regionen, og bistår med kurs, opplæring og kvalitetsarbeid i tjenestene.

Arbeidsoppgaver 
Bidrag inn i RBUPs tjenestestøttende virksomhet, spesielt når det gjelder å støtte kommunale ledere som arbeider med kvalitet i tjenestene.
 
En del av stillingen vil være knyttet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets kompetansesatsing for kommunalt barnevern ved prosessledelse i Tjenestestøtte-programmet og bidrag i læringsnettverkene i fylkene. Utover dette vil stillingen innebære internt utviklingsarbeid innenfor barneverntjenester.
 
Vi søker deg som 
Har relevant utdanning, fortrinnsvis på master-nivå, og bred erfaring fra kommunal barneverntjeneste 
Har ledererfaring fra kommunal tjeneste, fortrinnsvis barneverntjeneste 
Har formidlingsferdigheter og formidlingsglede 
Er kunnskapssøkende, og har sterkt engasjement i å bidra til at ny kunnskap blir tatt i bruk i det daglige arbeidet i barneverntjenesten og andre tjenester 
Arbeider godt i team  
Stillingen medfører reisevirksomhet i helseregion Øst og Sør
 
Vi tilbyr
100 % fast stilling som spesialrådgiver
Varierte oppgaver i et spennende og meningsfullt fagfelt og fagmiljø
Ordning med fleksibel arbeidstid
Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger
Hyggelig arbeidsmiljø i moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss
 
For spørsmål om stillingen kontakt seksjonsleder Inger Hodne 91826384
Søknad med CV sendes stilling@r-bup, merket «Spesialrådgiver  tjenestestøtte» Søknadsfrist: 15.3.2021
Søknader vurderes fortløpende.
Søknadsfrist 15.3.2021

23.02.2021  

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) skal styrke arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern.


Vår ambisjon er å være en kunnskapsbasert og etterspurt støtte for tjenestene. Gjennom forsikring, utdanning og utviklingsarbeid skal vi bidra til å øke kompetanse og bedre kvaliteten i alle ledd av tjenestene.


Bedre tjenester betyr et bedre liv for barn og unge i Norge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send