VIL DU BIDRA TIL Å FORBEDRE BARNEVERNET I NORGE?

Seksjon for tjenestestøtte og kurs består av to grupper; et prosjektkontor med prosjektfaglig og kursadministrativ ekspertise, og en tverrfaglig gruppe med spesialistkompetanse i barn og unges psykiske helse og med bred erfaring fra tjenestene. Seksjonen har ansvar for mottak av henvendelser fra tjenester og kommuner i regionen, og bistår med kurs, opplæring og kvalitetsarbeid i tjenestene. RBUP Øst og Sør arbeider også på oppdrag fra myndighetene. Den som tilsettes i stillingen skal spesielt arbeide med et oppdrag fra Bufdir; Kompetansesatsing kommunalt barnevern.

Arbeidsområder
Vi inviterer til å delta i et spennende utviklingsarbeid, til å ta del i dialog mellom myndigheter og praksisfelt og til å inngå i RBUPs barnevernsfaglige team.

En del av stillingen vil være knyttet prosessledelse i Tjenestestøtte-programmet og bidrag i læringsnettverk. 

Stillingen vil også omfatte oppgaver i RBUPs tjenestestøttende virksomhet, spesielt når det gjelder støtte til kommunale ledere som arbeider med kvalitet i tjenesten. Stillingen medfører reiseaktivitet.

Til dette arbeidet søker vi deg som

 • Er kunnskapssøkende, og har sterkt engasjement i å bidra til at ny kunnskap blir tatt i bruk i det daglige arbeidet i barneverntjenesten og andre tjenester
 • Har relevant utdanning på master-nivå
 • Har bred erfaring fra kommunal barneverntjeneste
 • Har ledererfaring fra kommunal tjeneste, fortrinnsvis barneverntjenesten
 • Har formidlingsferdigheter og formidlingsglede
 • Arbeider godt i team
 • Har anledning til å reise rundt i landet, hovedsakelig i Sør- og Øst-Norge

Vi tilbyr

 • 80 % engasjementstilling som spesialrådgiver i ett år med mulighet for forlengelse
 • Varierte oppgaver i et spennende og meningsfullt fagfelt og fagmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger
 • Hyggelig arbeidsmiljø i moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss

For spørsmål om stillingen kontakt seksjonsleder Inger Hodne, 91826384

Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no, merket «Spesialrådgiver barnevern»
Søknadsfrist: 1.1.2019
Søknader vurderes fortløpende.

 

07.12.2018  

Stiftelsen RBUP Øst og Sør omfatter tre sentre; virksomheten RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og RVTS Sør, og engasjerer om lag 140 årsverk inkludert ledelse og administrasjon på stiftelsesnivå.


Vår ambisjon er å være en etterspurt støtte for tjenestene og tjenesteledere. Vi får vårt oppdrag fra myndighetene, og skal bidra til bedre kvalitet i alle relevante tjenester og i folkehelsearbeidet.


Vi løser vårt oppdrag ved direkte støtte til ledere og enheter som vil oppnå bedre resultater gjennom kompetanseprogrammer, annen utdanning, forskning, forbedring av tjenestene og formidling.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send