STUDIELEDER FOR SYKEPLEIERE I SPESIALISERING

RBUP Øst og Sør bidrar til å løse vårt oppdrag ved å tilby kurs, undervisningsprogrammer og andre kompetansetiltak for ansatte i tjenestene for barn og unge. Vi tilbyr et spesialistundervisningsprogram over fem semester med profesjonsgrupper over tre semester. Vi søker:

STUDIELEDER FOR SYKEPLEIERE I SPESIALISERING
 
Arbeidsoppgaver
Bidra til planlegging og drift av kurs og undervisningsprogram
Lede profesjonsgruppe for sykepleiere i RBUPs spesialistundervisningsprogram
Organisere, planlegge og gjennomføre undervisning i henhold til semester- og studieplaner
Planlegge, undervise og følge opp arbeidskrav og deltakere
Bidra i implementering av ny kunnskap i praksis
Bidra til økt samhandling i tjenestene
Bidra på møter, veiledersamlinger og plandager for utvikling og gjennomføring av undervisningsprogram
 
Vi søker deg som 
Er spesialist i klinisk sykepleie med minimum 3 års spesialisterfaring
Har mastergrad eller tilsvarende innen psykisk helsearbeid for barn og unge
Har bred erfaring i arbeid med barn og unge fra BUP og/eller fra kommunal helsetjeneste
Har terapeutisk kompetanse og erfaring med terapeutisk arbeid
Har undervisnings- og/eller veiledningserfaring
Forskererfaring kan være en fordel
 
Vi tilbyr
Fast stilling i 60 % fra januar 2021, eller så snart som mulig
Varierte oppgaver i et spennende og meningsfullt fagfelt og fagmiljø 
Tverrfaglig og godt kollegialt fellesskap
Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger 
Hyggelig arbeidsmiljø i moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss 
 
For spørsmål om stillingen, kontakt seksjonsleder Elin Kreyberg, 907 63 585
Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no, merket «studieleder for sykepleiere»
Søknadsfrist: 1.11.2020
Søknader vurderes fortløpende.

06.10.2020  

RBUP Øst og Sør er et kompetansesenter i stiftelsen PILAR. Denne kompetansetjenesten for psykisk helse og barnevern omfatter også RVTS Øst og RVTS Sør, i tillegg til felles ledelse og administrasjon. Stiftelsens styre er ansvarlig for virksomheten. PILAR engasjerer om lag 140 årsverk.


Vår ambisjon er å være en etterspurt støtte for tjenestene og tjenesteledere. Vi får vårt oppdrag fra myndighetene, og skal bidra til bedre kvalitet i alle relevante tjenester og i folkehelsearbeidet.


Vi løser vårt oppdrag ved direkte støtte til ledere og enheter som vil oppnå bedre resultater gjennom kompetanseprogrammer, annen utdanning, forskning forbedring av tjenestene og formidling.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send