STUDIELEDER FOR SOSIONOMER I SPESIALISERING

Innen seksjon for spesialistutdanning er målet at psykisk helsevern for barn og unge (BUP) har forsvarlig og tilstrekkelig kompetanse for utredning og behandling av psykisk helse. Vårt mål er å arbeide tett sammen med tjenestene og forskningsfeltet. Seksjonen har et spesielt ansvar for spesialistutdanningsprogrammet og søker:

Arbeidsoppgaver 
Lede profesjonsgruppe for sosionomer i spesialisering
Organisere undervisning i henhold til semester- og studieplaner
Planlegge, undervise og følge opp arbeidskrav og studenter
Bidra i implementering av ny kunnskap i praksis
Bidra til økt samhandling i tjenestene
Bidra på møter og plandager for utvikling og gjennomføring av undervisningsprogram
 
Vi søker deg som 
Er spesialist/klinisk sosionom med mastergrad
Har bred erfaring i arbeid med barn og unge fra barnevern og BUP
Har undervisnings- og/eller veiledningserfaring
Forskningserfaring kan være en fordel
                
Vi tilbyr
Vikariat i 50 % stilling i perioden fra tiltredelse (snarest, senest 15.08) til 31.12.2019 med mulighet for fast ansettelse.
Varierte oppgaver i et spennende og meningsfullt fagfelt og fagmiljø
Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger
Arbeidssted i moderne lokaler i Nydalen
 
Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no, merket «Studieleder sosionomer, vikariat»
Søknadsfrist: 15.3.2019
Søknader vurderes fortløpende.
 
 

05.03.2019  

Stiftelsen RBUP Øst og Sør omfatter tre sentre; virksomheten RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og RVTS Sør, og engasjerer om lag 140 årsverk inkludert ledelse og administrasjon på stiftelsesnivå.

Vår ambisjon er å være en etterspurt støtte for tjenestene og tjenesteledere. Vi får vårt oppdrag fra myndighetene, og skal bidra til bedre kvalitet i alle relevante tjenester og i folkehelsearbeidet.

Vi løser vårt oppdrag ved direkte støtte til ledere og enheter som vil oppnå bedre resultater gjennom kompetanseprogrammer, annen utdanning, forskning, forbedring av tjenestene og formidling.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send