SPESIALRÅDGIVER INNEN BARNEHAGEFELTET - VIKARIAT

I seksjon for Sped- og småbarns psykiske helse jobber forskere og klinikere med ulike profesjoner tett sammen. Målet er å bidra til kunnskapsbasert praksis i alle helsetjenester som jobber med gravide, sped- og småbarn og deres foreldre. Kommunalt barnevern og barnehager er også våre målgrupper. I samarbeid med tjenestene utvikler vi og/eller tester ut nye metoder både for kartlegging, utredning og behandling og vi tilbyr kurs, metodefordypninger, konferanser og videreutdanninger. Vi søker:

Spesialrådgiver innen barnehagefeltet - VIKARIAT

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å styrke seksjonens arbeid med å fremme psykisk helse i barnehagen og styrke samarbeidet med andre nærliggende tjenester for de yngste barna
 • Undervisning, veiledning og tjenestestøtte
 • Bidra til å utvikle undervisningsmoduler og implementere vår nye barnehagestrategi

Vi søker deg som har

 • Pedagogutdanning, gjerne spesialpedagog eller klinisk pedagog
 • Solid erfaring med målgruppen og samarbeid med mange tjenester
 • Erfaring med undervisning og utarbeidelse av undervisningsmateriell
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Vikariat i 80 % perioden 1.10.2020 – 30.6.2021
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger
 • Hyggelig arbeidsmiljø i moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss
 • Hyggelige og moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss

For spørsmål om stillingen kontakt seksjonsleder Kari Slinning på

telefon 986 47 410

Søknadsfrist: 2.7.2020

Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no, merket «Spesialrådgiver vikariat»

 

25.06.2020  

Stiftelsen PILAR omfatter tre sentre; virksomheten RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og RVTS Sør, og engasjerer om lag 140 årsverk inkludert ledelse og administrasjon på stiftelsesnivå.

Vår ambisjon er å være en etterspurt støtte for tjenestene og tjenesteledere. Vi får vårt oppdrag fra myndighetene og skal bidra til bedre kvalitet i alle relevante tjenester, og i folkehelsearbeidet.

Vi løser vårt oppdrag ved direkte støtte til ledere og enheter som vil oppnå bedre resultater, og gjennom kompetanseprogrammer, annen utdanning, forskning og forbedring av tjenestene og formidling

Stiftelsen PILAR omfatter tre sentre; virksomheten RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og RVTS Sør, og engasjerer om lag 140 årsverk inkludert ledelse og administrasjon på stiftelsesnivå.

Vår ambisjon er å være en etterspurt støtte for tjenestene og tjenesteledere. Vi får vårt oppdrag fra myndighetene og skal bidra til bedre kvalitet i alle relevante tjenester, og i folkehelsearbeidet.

Vi løser vårt oppdrag ved direkte støtte til ledere og enheter som vil oppnå bedre resultater, og gjennom kompetanseprogrammer, annen utdanning, forskning og forbedring av tjenestene og formidling.

 

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send