Spesialrådgiver 60 %

I avdeling spesialisthelsetjenester og statlig barnevern er målet å bidra til kunnskapsbasert praksis i disse tjenestene. Vi vil arbeide tett sammen med tjenestene for å bidra til at barn, unge og deres familier får kompetent og god hjelp. Seksjon Utdanning annenlinje har et særlig ansvar for utdanning og kompetansehevingstiltak rettet mot spesialisthelsetjenesten og andre annenlinjetjenester som arbeider for barn og unges oppvekstmiljø og psykiske helse.

Arbeidsoppgaver 

 • Bidra i utvikling og drift av RBUPs spesialistutdanning 

 • Ansvar for gjennomføring og studieledelse i klinisk pedagogikk 

 • Bidra med implementering og formidling av ny kompetanse innen det klinisk pedagogiske fagområdet 

 • Videreutvikle kompetanse og delta i forskning- undervisnings- og tjenestestøtte-prosjekter 

Vi søker deg som 

 • Har relevant mastergrad og er godkjent spesialist i klinisk pedagogikk 

 • Har praksis fra skole, barnehage eller PPT og fra psykisk helsevern 

 • Har engasjement for faget og ønske om å drive med fagutvikling 

 • Forelesnings- og gjerne annen formidlings-erfaring 

Vi tilbyr 

 • Fast 60 % stilling med mulighet for utvidelse 

 • Tilsetting så snart som mulig. 

 • Varierte oppgaver i et spennende og meningsfullt fagfelt og fagmiljø 

 • Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger. 

 • Hyggelig arbeidsmiljø i moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss 

For spørsmål om stillingen kontakt Elin Kreyberg på telefon 907 63 585/elin.kreyberg@r-bup.no 

Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no merket "spesialrådgiver 60 % fast stilling". 

Søknadsfrist 01.10.2017 

18.09.2017  

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) skal bidra til kvalitetsutvikling i alle tjenester som arbeider med barn og unges psykiske helse og barnevern.

Vår ambisjon er å være en kunnskapsbasert og etterspurt støtte for tjenestene. Gjennom forskning, utdanning og utviklingsarbeid skal vi bidra til å øke kompetansen og bedre kvaliteten i alle ledd av tjenestene.

RBUP Øst og Sør engasjerer om lag 115 årsverk, inkludert RVTS Øst. Bedre tjenester betyr et bedre liv for barn og unge i Norge.

 

Kontakt oss


Elin Kreyberg

Seksjonsleder


907 63 585

elin.kreyberg@r-bup.no

Les mer om Elin

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send