SENTERLEDER RVTS SØR I KRISTIANSAND

Regionalt Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region sør (RVTS Sør i Kristiansand) er et ledende fagmiljø innen psykologiske traumer og selvmordsforebygging. RVTS Sør arbeider ut mot helse- og barneverntjenester, ikke minst i kommunene, for å bistå lokale ledere i deres arbeid med kvalitetsutvikling av egen tjeneste. Vi har en offensiv formidlingsaktivitet, se rvtssor.no. RVTS Sør er en del av kompetansetjenesten Pilar og senterlederen rapporterer til stiftelsens direktør.

21.10.2020  

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send