RÅDGIVER TIL FORSKNINGSPROSJEKTET SKOLEHELSE

Forskergruppe folkehelse og forebygging har som mål å kombinere forskning og tjenestestøtte på måter som tjener brukerne og bidrar til ny kunnskap om psykisk helse hos barn og unge. Seksjonen har flere eksternt finansierte forskningsprosjekter som retter seg mot helsefremmende og forebyggende arbeid I prosjektet Skolehelse, utvikler og evaluerer vi et web-basert dialogverktøy for 8. trinn sammen med tjenestene. Skolehelse baserer seg på nye, nasjonale retningslinjer. Vi søker:

Arbeidsoppgaver
Administrativt arbeid og faglig utviklingsarbeid i prosjektet 
Samarbeide med og følge opp skolehelsetjenester og skoler 
Samarbeide med myndigheter
Bidra ved rapport- og artikkelskriving
Utvikle og følge opp planer
Følge opp og bidra ved datainnsamling
 
Vi søker deg som har
Fortrinnsvis utdanning som helsesykepleier, gjerne med master
Erfaring fra skolehelsetjenesten
Faglig engasjement 
Interesse for forskning rettet mot barn og unges psykiske helse
Erfaring fra prosjektarbeid
God IT-kompetanse og prosess-oppfølging
Gode samarbeidsevner
Initiativ og som er nøyaktig, fleksibel og strukturert
Sertifikat
 
Vi tilbyr
40 % engasjementstilling ut 2019 med mulighet for forlengelse
Varierte og stimulerende oppgaver i et velfungerende og hyggelig forskningsteam
Fleksibel arbeidstid
Gode personalordninger
Hyggelige medarbeidere i moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss
 
 
For spørsmål om stillingen, kontakt prosjektleder Åse Sagatun, 916 16 646 eller 
seksjonsleder Solveig Holen, 93017776
Søknad med CV sendes: stilling@r-bup.no, merket «Rådgiver Skolehelse»
Søknadsfrist: 29.03.2019
Søknader vurderes fortløpende.

06.05.2019  

Stiftelsen RBUP Øst og Sør omfatter tre sentre; virksomheten RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og RVTS Sør, og engasjerer om lag 140 årsverk inkludert ledelse og administrasjon på stiftelsesnivå.


Vår ambisjon er å være en etterspurt støtte fortjenestene og tjenesteledere. Vi får vårt oppdrag fra myndighetene, og skal bidra til bedre kvalitet i alle relevante tjenester og i folkehelsearbeidet.


Vi løser vårt oppdrag ved direkte støtte til ledere og enheter som vil oppnå bedre resultater gjennom kompetanseprogrammer, annen utdanning, forskning og forbedring av tjenestene og formidling.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send