Rådgiver forskningsstøtte

Seksjon for oppsummert forskning, forskningsstøtte og formidling bidrar til kvalitetsforbedring i tjenesten gjennom å gi tilgang til oppsummert forskning, bidra til god forskningslogistikk og metodekompetanse inn i RBUPs forskningsaktiviteter, og gjennom formidling av ny kunnskap ut mot myndighetene og ansatte i tjenestene. I seksjonen inngår team for forskningsstøtte som utvikler elektroniske datainnsamlingsløsninger for forskningsprosjekter på RBUP Øst og Sør, og innen barn og unges psykiske helse. Teamet er et kreativt og engasjert fellesskap med høy kompetanse som arbeider i skjæringspunktet forskning og systemutvikling. Vi utvider teamet og søker:

RÅDGIVER MED HJERTE FOR FORSKNING, INNOVASJON OG GODE LØSNINGER 

Arbeidsområder

 • Bidra til å videreutvikle rutiner og metoder som sikrer gode datainnsamlingsløsninger, god forskningsmetodikk og læring på tvers av prosjekter
 • Samarbeide tett med utviklerne i forskningsstøtteteamet og forskere
 • Drift og support innen datainnsamlingsløsninger
 • Ansvar for fagutvikling av egne ansvarsområder
 • Bidra inn i senterets kompetansehevingsarbeid ut mot tjenestene gjennom å styrke kvaliteten i senterets forskningsportefølje

Til dette arbeidet søker vi deg som

 • Har relevant Bachelorgrad eller høyere utdanning
 • Har erfaring fra forskning og interesse for datainnsamlings-metodikk
 • Har erfaring med drift og gjennomføring av prosjekter
 • Har god skriftlig og muntlig formidlingsevne 
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Er initiativrik, serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Er nøyaktig og strukturert
 • Har lyst og evne til å bidra positivt inn i arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling
 • Samfunnsnyttige oppgaver med bidrag til kunnskapsutvikling for tjenestene i samarbeid med engasjerte forskere
 • Gode muligheter til utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Hyggelige og moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss

For spørsmål om stillingen kontakt seksjonsleder Astrid Austvoll-Dahlgren, 41294057 eller fagansvarlig Anette Jenesson, 94182030

Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no, merket «Rådgiver forskningsstøtte»

17.12.2018  

Stiftelsen RBUP Øst og Sør omfatter tre sentre; virksomheten RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og RVTS Sør, og engasjerer om lag 140 årsverk inkludert ledelse og administrasjon på stiftelsesnivå.


Vår ambisjon er å være en etterspurt støtte for tjenestene og tjenesteledere. Vi får vårt oppdrag fra myndighetene, og skal bidra til bedre kvalitet i alle relevante tjenester og i folkehelsearbeidet.


Vi løser vårt oppdrag ved direkte støtte til ledere og enheter som vil oppnå bedre resultater gjennom kompetanseprogrammer, annen utdanning, forskning, forbedring av tjenestene og formidling.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send