PROSJEKTMEDARBEIDER, 1-årig engasjement i 100 % stilling

I avdeling for spesialisthelsetjenester og statlig barnevern er målet å bistå tjenestene med kvalitetsutvikling og sikre bruk av virksomme metoder. Vårt mål er å arbeide tett sammen med tjenestene for å sikre forskningsbasert hjelp. BUP-håndboka er et spennende nybrottsarbeid som består i å lage et oppslagsverk på nett om effekt av behandlingsformer for barn og unges psykiske helse.

Håndboka er ment å støtte ansatte i tjenestene som jobber med barn og unges psykiske helse i vurderinger om utredning og behandling. Til prosjektet søker vi prosjektmedarbeider, 1-årig engasjement i 100 % stilling.

Arbeidsoppgaver

• Bistå prosjektleder i redaksjonelle oppgaver og kvalitetssikringsarbeid
• Oppsummere forskningsbasert kunnskap
• Forskningsformidling
• Formidle kunnskapsbasert praksis
• Andre prosjektoppgaver

Vi søker deg som har

• Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå
• Erfaring med å lage systematiske oversikter over effekt av tiltak
• Kjennskap til retningslinjemetodikk (GRADE)
• Evaluerings- og forskningskompetanse
• Initiativ og er nøyaktig og strukturert
• Kjennskap til tjenestetilbudet rettet mot barn og unges psykiske helse
• Lyst og evne til å bidra positivt i arbeidsmiljøet 

Vi tilbyr

• 1-års prosjektengasjement i 100 % stilling
• Varierte oppgaver i et spennende og meningsfullt forsknings- og utviklingsmiljø
• Fleksibel arbeidstid
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Hyggelige og moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss
  
For spørsmål om stillingen kontakt
Astrid Austvoll-Dahlgren, telefon 41294057 eller seksjonsleder John Kjøbli, telefon 93620252 
Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no, merket «prosjektmedarbeider til BUP-håndboka»
Søknadsfrist: 20.1.2018
Søknader vurderes fortløpende.

04.12.2017  

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) skal bidra til kvalitetsutvikling i alle tjenester som arbeider med barn og unges psykiske helse og barnevern.
Vår ambisjon er å være en kunnskapsbasert og etterspurt støtte for tjenestene. Gjennom forskning, utdanning og utviklingsarbeid skal vi bidra til å øke kompetansen og bedre kvaliteten i alle ledd av tjenestene.
RBUP Øst og Sør engasjerer om lag 115 årsverk, inkludert RVTS Øst
Bedre tjenester betyr et bedre liv for barn og unge i Norge.
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send