PROSJEKTLEDER TJENESTESTØTTEPROGRAMMET - ENGASJEMENT

RBUP Øst og Sør har fått i oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å lede prosjektet Tjenestestøtteprogrammet, som er en del av kompetansesatsingen for kommunalt barnevern (2017 – 2024). I prosjektperioden skal alle landets barneverntjenester få tilbud om deltakelse i programmet. 5 kompetansesentre har vært med i utviklingen av programmet, og samarbeider om gjennomføring og videreutvikling. Hvert kompetansesenter bidrar med undervisere og står for den praktiske gjennomføringen. Vi søker:

PROSJEKTLEDER TJENESTESTØTTEPROGRAMMET - ENGASJEMENT

Prosjektleder skal i samarbeid med referansegruppe og nasjonal prosjektkoordinator sikre gjennomføringen av programmet i kommunene, arbeide med videreutvikling og oppfølging. Prosjektleder har ansvaret for å lede arbeidet, tilrettelegge for digitalisering og rapporterer til prosjekteier. Stillingen medfører reisevirksomhet.
 
Vi søker deg som har
Høyere helsefaglig utdanning på masternivå
Har prosjektleder- eller annen ledererfaring fra kompetansesentre, eller annen offentlig forvaltning, og har god kjennskap til offentlig forvaltning.
Har kunnskap om og interesse for barnevern
Kan vise til gode samarbeidsferdigheter, og kan håndtere ulike arbeidsoppgaver parallelt
Er serviceinnstilt og har mulighet til å arbeide fleksibelt
 
Vi tilbyr
100 % engasjement i ett år
Varierte oppgaver i et spennende og meningsfullt fagfelt og fagmiljø
Ordning med fleksibel arbeidstid
Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger
Hyggelig arbeidsmiljø i moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss
 
For spørsmål om stillingen kontakt seksjonsleder Inger Hodne 91826384
Søknad med CV sendes stilling@r-bup, merket «Prosjektleder tjenestestøtteprogrammet»
Søknadsfrist: 31.1.2021
Søknader vurderes fortløpende.
 
 
 
 

19.01.2021  

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) skal styrke arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern.

Vår ambisjon er å være en kunnskapsbasert og etterspurt støtte for tjenestene. Gjennom forsikring, utdanning og utviklingsarbeid skal vi bidra til å øke kompetanse og bedre kvaliteten i alle ledd av tjenestene.

Bedre tjenester betyr et bedre liv for barn og unge i Norge.
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send