PROSJEKTKOORDINATOR - ENGASJEMENT ETT ÅR

RBUP Øst og Sør har fått i oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å lede prosjektet Tjenestestøtteprogrammet, som er en del av Kompetansesatsingen for kommunalt barnevern (2017-2024). I denne perioden skal alle landets barneverntjenester få tilbud om deltakelse i programmet. Til sammen fem forskjellige kompetansesentre har vært med i utviklingen av programmet, og samarbeider om gjennomføringen. Hvert senter bidrar med undervisere, og står for den praktiske gjennomføringen. Til prosjektet søker vi:

PROSJEKTKOORDINATOR – ENGASJEMENT ETT ÅR 
 
Arbeidsoppgaver 
Prosjektkoordinator i den nasjonale prosjektledelsen skal bistå og samarbeide med nasjonal prosjektleder om å koordinere hele programmet, sikre gjennomføringen, arbeide med videreutvikling og oppfølging, rapportere til prosjekteier samt andre prosjektoppgaver. Dette er spennende og krevende oppgaver med både faglig og administrativt innhold. 
 
Vi søker deg som 
Har relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå
Har prosjekt- og/eller koordineringserfaring fra kompetansesenter, offentlig sektor eller forvaltning
Har god orden i arbeidet, kan håndtere korte frister og mange ulike arbeidsoppgaver parallelt
Er service-innstilt og lærer fort 
Kan vise til gode samarbeidsferdigheter
Har mulighet til å reise rundt i landet og til å arbeide fleksibelt i perioder
Kunnskap om barnevernet, særlig kommunalt barnevern, er en fordel
 
Vi tilbyr
Prosjektengasjement i ett år i 100 % stilling, med mulighet for forlengelse
Varierte oppgaver i et spennende og meningsfullt fagfelt og fagmiljø
Ordning med fleksibel arbeidstid
Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger
Hyggelig arbeidsmiljø i moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss
 
For spørsmål om stillingen, kontakt seksjonsleder Inger Hodne, tlf.  91826384 eller konstituert prosjektleder Oda Skagseth, tlf. 90048983
Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no, merket «prosjektkoordinator» Søknadsfrist: 24.2.2019
Søknader vurderes fortløpende

08.02.2019  

Stiftelsen RBUP Øst og Sør omfatter tre sentre; virksomheten RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og RVTS Sør, og engasjerer om lag 140 årsverk inkludert ledelse og administrasjon på stiftelsesnivå.

Vår ambisjon er å være en etterspurt støtte for tjenestene og tjenesteledere. Vi får vårt oppdrag fra myndighetene, og skal bidra til bedre kvalitet i alle relevante tjenester og i folkehelsearbeidet.

Vi løser vårt oppdrag ved direkte støtte til ledere og enheter som vil oppnå bedre resultater gjennom kompetanseprogrammer, annen utdanning, forskning, forbedring av tjenestene og formidling.
 

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send