NFP-SYKEPLEIER, ENGASJEMENT

Avdeling kommunale barn- og ungetjenester arbeider inn mot førstelinjetjenester. Nurse Family Partnership-programmet (NFP) ble utviklet i USA på 1970-tallet, og har siden blitt videreutviklet og tilpasset for bruk i flere europeiske land. Programmet bygger på intensiv og styrkefokusert oppfølging av førstegangsforeldre i utfordrende livssituasjoner, gjennom flere hjemmebesøk fra tidlig i graviditeten og til barnet har fylt 2 år.

JORDMOR ELLER HELSESØSTER, (NFP-SYKEPEIER, ENGASJEMENT)

Sykepleiefaglig teori og praksis er sentralt i programmet og de overordnede målområder innbefatter sunne svangerskap, barnets helse og utvikling, og foreldrenes økonomiske selvstendighet. NFP prøves nå ut i Bydel Gamle Oslo og Bydel Søndre Nordstrand og i den forbindelse søker vi en engasjert sykepleier/jordmor som skal følge opp egne familier i prosjektperioden. Vi søker:

Arbeidsoppgaver

• Gjennomføre hjemmebesøk til førstegangsforeldre i utfordrende livssituasjoner, fra tidlig i svangerskapet og frem til barnet fyller 2 år utfra NFP programmets modell og mål
• Medansvar for programintegritet
• Sikre at relevante familier rekrutteres til og gjennomfører programmet
• Bidra til utvikling i det lokale NFP-teamet
• Bidra til forskning og kvalitetssikring gjennom systematisk datainnsamling
• Noe reisevirksomhet må påregnes

Vi søker deg som har

• Autorisasjon som sykepleier og jordmor eller helsesøster
• Utdanning og erfaring innen forebyggende arbeid med barn og familier inkl. hjemmebesøk
• Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet
• Personlig egnethet med gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, og erfaring med å styrke og støtte andre i utfordrende situasjoner
• Interesse for utprøving av en ny programintervensjon
• Førerkort og disponere egen bil
• Politiattest uten merknader
• Gode engelskkunnskaper er en fordel

Vi tilbyr

• Engasjement i 100 % stilling i prosjektperioden, 2 år
• Et skreddersydd opplæringsopplegg
• Ukentlig veiledning, individuelt og i team
• Et godt og støttende fagfellesskap i eget NFP-team og i den nasjonale NFP enheten
• Gode pensjons-, forsikrings- og personalbetingelser
• Arbeidssted primært i bydelene Gamle Oslo og Søndre Nordstrand
• En nøkkelposisjon i en svært viktig nasjonal utprøving av et spennende program

For spørsmål om stillingen kontakt Tine Gammelgaard Aaserud, 936 12 203
Søknad med CV sendes tine.aaserud@r-bup.no merket "NFP-sykepleier
Søknadsfrist: 16.01.2018                     

Søknader vurderes fortløpende.

02.02.2018  

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) skal bidra til kvalitetsutvikling i alle tjenester som arbeider med barn og unges psykiske helse og barnevern.

Vår ambisjon er å være en kunnskapsbasert og etterspurt støtte for tjenestene. Gjennom forskning, utdanning og utviklingsarbeid skal vi bidra til å øke kompetansen og bedre kvaliteten i alle ledd av tjenestene.
RBUP Øst og Sør engasjerer om lag 115 årsverk, inkludert RVTS Øst.

Bedre tjenester betyr et bedre liv for barn og unge i Norge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send