KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER

I seksjon for oppsummert forskning, forskningsstøtte og formidling er målet å bistå tjenestene med kvalitetsutvikling og sikre bruk av virksomme metoder. Seksjonen rommer også RBUP Øst og Sør sine kommunikasjonsoppgaver. Vårt mål er å arbeide tett sammen med tjenestene for å sikre forskningsbasert hjelp. Vi søker:

Arbeidsoppgaver
Bidra inn i utvikling og realisering av senterets kommunikasjonsstrategi
Bygge opp senterets merkevare internt   og eksternt
Bidra med innhold til og utvikling av senterets mange kommunikasjonskanaler 
Bidra med tekst og utforming av maler, rapporter, presentasjoner og brosjyrer
Være rådgiver for ledergruppen og senterets ansatte i kommunikasjons-spørsmål 
Støtte senterets ansatte i fagformidling
Representere senteret på møteplasser ut mot tjenesten samt bistå ved møter og arrangementer
 
Vi søker deg som har
Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå
Kjennskap til fagområdet barn og unges psykiske helse og kunnskapsbasert praksis
Gode formidling- og samarbeidsevner 
Erfaring med designoppgaver
Erfaring med verktøy som InDesign, Photoshop og Illustrator
Kjennskap til merkevarebygging
Et blikk for godt design og arkitektur i arbeid med sosiale plattformer 
Initiativ og er nøyaktig og strukturert
Lyst og evne til å bidra positivt i arbeidsmiljøet
 
Vi tilbyr
100 % fast stilling
Varierte oppgaver i et spennende og meningsfullt forsknings- og utviklingsmiljø
Fleksibel arbeidstid
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Hyggelige og moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss
 
For spørsmål om stillingen kontakt seksjonsleder Astrid Dahlgren, telefon 41294057
Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no, merket «Kommunikasjonsrådgiver»
Søknadsfrist: 28.5.2019
Søknader vurderes fortløpende.

06.05.2019  

Stiftelsen RBUP Øst og Sør omfatter tre sentre; virksomheten RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og RVTS Sør, og engasjerer om lag 140 årsverk inkludert ledelse og administrasjon på stiftelsesnivå.


Vår ambisjon er å være en etterspurt støtte for tjenestene og tjenesteledere. Vi får vårt oppdrag fra myndighetene, og skal bidra til bedre kvalitet i alle relevante tjenester og i folkehelsearbeidet.


Vi løser vårt oppdrag ved direkte støtte til ledere og enheter som vil oppnå bedre resultater gjennom kompetanseprogrammer, annen utdanning, forskning, forbedring av tjenestene og formidling.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send