Klinikere og forskere med kompetanse og erfaring innen psykisk helse rettet mot gravide, sped- og småbarn

I seksjon for Sped- og småbarns psykiske helse jobber forskere og klinikere med ulike profesjoner tett sammen. Målet er å bidra til kunnskapsbasert praksis i alle helsetjenester som jobber med gravide, sped- og småbarn og deres foreldre. Kommunalt barnevern og barnehager er også våre målgrupper.  I samarbeid med tjenestene utvikler vi og/eller tester ut nye metoder både for kartlegging, utredning og behandling og vi tilbyr kurs, metodefordypninger, konferanser og videreutdanninger. Vi søker:

Klinikere og forskere med kompetanse og erfaring innen psykisk helse rettet mot gravide, sped- og småbarn

Arbeidsoppgaver
Undervisning, veiledning og tjenestestøtte 
Utvikling og testing av forskningsrelevante problemstillinger
Kunnskapsutvikling og formidling innen eget fagområde
Bidra til implementering og evaluering av kunnskapsbasert praksis 
Bidra til å styrke seksjonens arbeid ut mot relevante tjenester
 
Vi søker deg som har
Relevant helsefaglig utdanning på master- eller høyere nivå, gjerne med dobbeltkompetanse
Solid kjennskap til, eller erfaring fra arbeid i tjenestene for gravide, sped- og småbarn
Erfaring med undervisning, formidling og veiledning
Gode formidlingsevner 
Gode samarbeidsevner
Lyst og evne til å bidra positivt i et tverrfaglig arbeidsmiljø
Personlig egnethet vektlegges
 
Vi tilbyr tre stillinger som forsker/spesialrådgiver
En 100 % fast stilling 
En midlertidig stilling 100 % ett år med mulighet for fast ansettelse
En midlertidig prosjektstilling 50 % ett år med mulighet for fast ansettelse
Varierte oppgaver i et spennende og meningsfullt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Hyggelige og moderne lokaler rett ved Nydalen T-bane og buss
 
For spørsmål om stillingen kontakt seksjonsleder Kari Slinning telefon 986 47 410
Søknad med CV sendes stilling@r-bup.no, merket «Forsker/spesialrådgiver sped- og små»
Søknadsfrist: 27.5.2018
Søknader vurderes fortløpende.
 
 
 
 

 

25.04.2018  

Stiftelsen RBUP Øst og Sør omfatter tre sentre; virksomheten RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og RVTS Sør, og engasjerer om lag 140 årsverk inkludert ledelse og administrasjon på stiftelsesnivå.
Vår ambisjon er å være en etterspurt støtte for tjenestene og tjenesteledere. Vi får vårt oppdrag fra myndighetene og skal bidra til bedre kvalitet i alle relevante tjenester, og i folkehelsearbeidet. Vi løser vårt oppdrag ved direkte støtte til ledere og enheter som vil oppnå bedre resultater, og gjennom kompetanseprogrammer, annen utdanning, forskning for forbedring av tjenestene og formidling. 
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send