JORDMOR ELLER HELSESYKEPLEIER TIL NFP ENGASJEMENT I ROGALAND

Nurse Family Partnership-programmet (NFP) ble utviklet i USA på 1970-tallet, og har siden blitt videreutviklet og tilpasset for bruk i flere europeiske land. Programmet bygger på intensiv og styrkefokusert oppfølging av førstegangsforeldre i utfordrende livssituasjoner, gjennom flere hjemmebesøk fra tidlig i graviditeten og til barnet fyller 2 år. Sykepleiefaglig teori og praksis er sentralt i programmet og de overordnede målområder innbefatter sunne svangerskap, barnets helse og utvikling, og foreldrenes økonomiske selvstendighet. NFP prøves nå ut i Stavanger, Sandnes og Time kommuner og i den forbindelse søker vi en engasjert helsesykepleier/jordmor som skal følge opp egne familier i prosjektperioden.

Arbeidsoppgaver 
Gjennomføre hjemmebesøk til førstegangsforeldre i utfordrende livssituasjoner, fra tidlig i svangerskapet og frem til barnet fyller 2 år utfra NFP programmets modell og mål
Medansvar for programintegritet
Sikre at relevante familier rekrutteres til og gjennomfører programmet 
Bidra til utvikling i det lokale NFP-teamet
Bidra til forskning og kvalitetssikring gjennom systematisk datainnsamling
Noe reisevirksomhet må påregnes
 
Vi søker deg som 
Er jordmor, helsesykepeleier eller sykepleier med relevant erfaring med forebyggende arbeid med barn og familier inkl. hjemmebesøk
Er personlig egnet med gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, og erfaring med å styrke og støtte andre i utfordrende situasjoner
Har interesse for utprøving av en ny programintervensjon
Har stor arbeidskapasitet og fleksibilitet
Har førerkort og disponere egen bil
Har politiattest uten merknader
Gode engelskkunnskaper er en fordel
 
Vi tilbyr
Prosjektengasjement i 100 % stilling frem til juni 2021 med mulighet for forlengelse
Et skreddersydd opplæringsopplegg og veiledning, individuelt og i team
Et godt og støttende fagfellesskap i eget NFP-team og i den nasjonale NFP enheten
Arbeidssted primært i Stavanger, Sandnes og Time kommuner (kontor i Sandnes). Programmet er i en fase hvor det arbeides med muligheten for lokal forankring av teamet. Ansettelsessted vil derfor avklares i tråd med denne prosessen og innen tilbud om stilling sendes ut.
En nøkkelposisjon i en svært viktig nasjonal utprøving av et spennende program
Gode pensjons-, forsikrings- og personalbetingelser 
 
For spørsmål om stillingen kontakt prosjektleder Tine Gammelgaard Aaserud, 936 12 203, eller Grete Olsen-Hagen, 482 58 755                                                                                             
 
Søknad med CV sendes tine.aaserud@r-bup.no, merket «NFP-sykepleier» Søknadsfrist: 20.11.2019. Søknader vurderes fortløpende.
 
 
 
 

11.11.2019  

Stiftelsen RBUP Øst og Sør omfatter tre sentre; RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og RVTS Sør. Sentrene engasjerer om lag 140 årsverk inkludert ledelse og administrasjon på stiftelsesnivå.


Vår ambisjon er å være en etterspurt støtte for tjenestene og tjenesteledere. Vi får vårt oppdrag fra myndighetene, og skal bidra til bedre kvalitet i alle relevante tjenester og i folkehelsearbeidet.


Vi løser vårt oppdrag ved direkte støtte til ledere og enheter som vil oppnå bedre resultater gjennom kompetanseprogrammer, annen utdanning, forskning forbedring av tjenestene og formidling.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send